Wprowadzenie do psychologii z elementami historii myśli psychologicznej

note /search

Wprowadzenie do psychologii - wykłady

  • Wprowadzenie do psychologii z elementami historii myśli psychologicznej
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 2702

                      !∀ ∀  # ∃%&∋() ∗              ∀ +, &−. ∀ ! ∃∋−.!− −/01/2,3− 4,/!2 55,3− !∀6( ,∋7,3&∋1805−+ ∀, ∀3−1∃∋15−1 9: ,!% 5∃;  / 5∃1 &7 3∃∋−+ ∀. −51 3  ∃5(2 ∋ ∃∋−1+ 1/ 580∀,5  &+,3, ?7&(80,/,≅− ? 5−1 Α(+, %(∀1 ∋(8∋(5Β ∀1= 7,2(+!− Α(+, ∃∋−13−.∀5 &∀,3−18...

Podstawy psychologii notatki z wykładów 2012

  • Wprowadzenie do psychologii z elementami historii myśli psychologicznej
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2940

Egzamin: test 45 albo 60 pytań, jednokrotny wybór. WYKŁAD I Psyche- dusza Logos- nauka A więc nauka o duszy. Arystoteles uznawany jest za ojca psychologii. Jego traktat psychologiczny pt. De Anima to pierwsza książka o duszy. 15/16 wiek- przez wiele lat autorstwo słowa psychologia było przypi...