wprowadzenie do psychologii - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wprowadzenie do psychologii - wykłady - strona 1 wprowadzenie do psychologii - wykłady - strona 2 wprowadzenie do psychologii - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


       
        
   
 !∀ ∀  # ∃%&∋() ∗   
   
      ∀ +, &−. ∀ ! ∃∋−.!− −/01/2,3− 4,/!2 55,3− !∀6( ,∋7,3&∋1805−+ ∀, ∀3−1∃∋15−1 9: ,!% 5∃;  / 5∃1 &7 3∃∋−+ ∀. −51 3  ∃5(2 ∋ ∃∋−1+ 1/ 580∀,5  &+,3, ?7&(80,/,≅− ? 5−1 Α(+, %(∀1 ∋(8∋(5Β ∀1= 7,2(+!− Α(+, ∃∋−13−.∀5 &∀,3−18∋51 3(∃ 5−1 ∃∋−1+ 1/ 580∀,5    7∋1∃1 3&∋(&∀!−2 3&∀.7  ∃%&  Χ1∀&8051−∃1  7,7∋1∃∋ =Β8( !&−.≅. ?−Α1 ∃1  5−2 ? Χ1∀&8051−∃1 5 7−& + ∀ 2 ?  !&−.≅  1/ 580∀,5  7−13&∋1≅, 7,∆6∃ ∋5 5(80 
−12863 ∀ !∀%=1 , 7&(80,/,≅−−? −13&∋Β ,&,ΑΒ !∀6  3 ∃%!% ∋ &∀,&,3 +  &+,3, 7&(80,/,≅−  Α(+ 3   −.8  
 
 
  
 
=1&∀ %3  5( ∋  7−13&∋Β ,&,Α. !∀6    
   &+,3, ?7&(80,/,≅− ?   ,!% 5 7−& + + 8−Ε&!Β ,∋7 3. 7,∃ ∀(∀%+12 ?ΦΓΗΙϑΙΚΛΜ 0,8 1&∀ ∃1 0,2−5−& 715  7∋1∀+%2 8∋(Ρ = !, ? &(80,/,≅−  8∋(/− , ∃,&!,5 +,∆8− 8∋+,3−1!  , ∃%&∋(   7∋1∃1 3&∋(&∀!−2 , =1= 7,80,∃∋15−% ,∋3  5−  − ,∋7 3( ∀(80 3&76+8∋1&5(80 ∀1,/,≅63 −  3 =1≅, 76Υ5−1=&∋(80 ∃∋−1+ 80 &+,3, ∀, 5−1 3(&∀.7%=1 8−Β≅% : / ∀ !&−Β!  ∀  2− +   3(∃ 5−  8, ∆3− ∃8∋( , =1= Α ∃∋, ∃%1= 7,7%/ 5,∆8− 3 ∀ 2∀(2 ,!1&−1 ς  ∀, ∋ %3 (Ρ 1 5 ∋3  ?7&(80,/,≅− ? 5−1 ,∃  ∋% &−. 7∋(=.+     
  
  
 
 
 
 !
∀ #  
 ∃ % 

Ω,∃ ≅ 751%2  Ξ ∀805−15−1 ∃%80Ψ , ,∋7,3&∋1805−15−  5 ∋3( ?7&(80,/,≅− ? 7∋(8∋(5−+ &−. ∃,7−1,     
3−1!% 5−12−18!−  ∃51 7∋1∃&−.3∋−.8−1 7−∆2−155−8∋1 5−1 Α(+, Α ∃∋−1= 5−1 26=  !∀ ∀ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz