Atrakcyjność interpersonalna - Atrakcyjność fizyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atrakcyjność interpersonalna - Atrakcyjność fizyczna - strona 1 Atrakcyjność interpersonalna - Atrakcyjność fizyczna - strona 2 Atrakcyjność interpersonalna - Atrakcyjność fizyczna - strona 3

Fragment notatki:

. Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych Determinanty Atrakcyjności Interpersonalnej cechy sytuacji (pokrewieństwo, powtarzająca się ekspozycja) cechy indywidualne (fizyczna atrakcyjność, podobieństwo, uzupełnianie się) elementy zachowania (nagradzanie, komunikowanie sympatii) oraz te, co wiążą w/w [Przypadek Hildy Vogel (spadającej do windy) i Nathana Serlina]
GŁÓWNI PROTOPLAŚCI ATRAKCYJNOŚCI Lubimy tych którzy: wierzenia i zainteresowania mają podobne do naszych
mają podobne zdolności, umiejętności, kompetencje
posiadają miłe i pożądane cechy (lojalność, rozsądek, uczciwość i uprzejmość
też nas lubią
Osoba z sąsiedztwa: efekt częstości kontaktów Determinanty zjawiska wzajemnej atrakcyjności - bliskość Efekt częstości kontaktów: im częściej widzimy i kontaktujemy się z drugą osobą, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie on naszym przyjacielem.(ujawnia się nawet na najniższym poziomie) [Eksperyment. Mady Segal - usadzenie w klasie i przyznanie miejsc w akademiku w porządku alfabetycznym (przypadkowość). Wskazanie kogo się najbardziej lubi  tych najbliżej np. Larson & Lee. Efekt czystej ekspozycji: im częściej jesteśmy wystawieni na ekspozycję bodźca, tym bardziej jesteśmy skłonni ten bodziec polubić (np. mieszkamy w miejscu, w którym często zjawia się wiele osób). [Eksperyment Zajonca: im częściej była pokazywana fotografia danej osoby, tym bardziej była lubiana] [Eksperyment z fotografią nas w lustrze i zwykłym portretem. Podobamy się sobie bardziej na „lustrzanym” zdjęciu  siebie oglądamy w lustrze. Przyjaciele wybierają zwykły portret  tak nas widzą]. 2. Wpływ atrakcyjności fizycznej na to, czy kogoś lubimy „Tylko powierzchowni ludzie nie oceniają po wyglądzie” - Oscar Wilde. Założenia przyjmowane w stosunku do ludzi atrakcyjnych Funkcjonowanie stereotypu - „piękne jest dobre” (K. Dion, E. Berscheid - w powszechnej świadomości to co piękne kojarzone jest z innymi pozytywnymi cechami. Kulturowe standardy piękna. Dotyczy to głównie dzieci, które są głównymi odbiorcami Disneya i lalek Barbie.
Eksperyment Dion i Berscheid: badania dzieci w przedszkolu (także zdanie studentów na temat atrakcyjności dzieci w przedszkolu)- są wrażliwe na atrakcyjność fizyczną rówieśników. Atrakcyjność fizyczna ma duży wpływ na popularność. [Może to wynikać z naśladownictwa dorosłych, kt. też faworyzują pięknych]

(…)

… w zmianę jej pierwotnej opinii o nas (anfang - nie lubiani, dann lubiani), natomiast tym mniej lubimy daną osobę, im więcej jej pierwotnej sympatii straciliśmy (na początku nas lubiła, a teraz nie).
7. Teorie atrakcyjności interpersonalnej: wymiana społeczna i równość (Thibaut & Kelley) a) teoria wymiany społecznej - to, co ludzie sądzą o swoim związku z inną osobą, zależy od tego, jak spostrzegają…
…; `88) - zgodnie z nią miłość to stan składający się z trzech podstawowych elementów:
I uczucie bliskości - to uczucie związku z drugą osobą
II namiętność - najbardziej gorący czynnik, wyraża się stopniem pobudzenia wobec partnera (także pobudzenie seksualne)
III zaangażowanie - definiowane na poziomie decyzji krótkoterminowej (znaczy, że kochamy partnera) i długoterminowej (chcemy podtrzymać tę miłość…
…, które są głównymi odbiorcami Disneya i lalek Barbie.
Eksperyment Dion i Berscheid: badania dzieci w przedszkolu (także zdanie studentów na temat atrakcyjności dzieci w przedszkolu)- są wrażliwe na atrakcyjność fizyczną rówieśników. Atrakcyjność fizyczna ma duży wpływ na popularność. [Może to wynikać z naśladownictwa dorosłych, kt. też faworyzują pięknych]
Samospełniające się proroctwo (irytująca konsekwencja stereotypu opartego na fizycznej atrakcyjności to możliwość pojawienia się s.p.)
Jak bardzo lubimy innych decyduje o tym, jak bardzo wydają się oni nam atrakcyjni. Samospełniające się proroctwo  sposób w jaki traktujemy ludzi wpływa na ich zachowanie i na to co myślą o sobie. I vice versa - to jak bardzo lubimy innych, wpływa na ich pojęcie atrakcyjności u siebie. Im bardziej kogoś lubimy…
…, bliskości w stosunku do drugiej osoby, któremu nie towarzyszy namiętność ani pobudzenie fizyczne.
Miłość erotyczna - intensywna tęsknota za drugą osobą, której towarzyszy fizjologiczne pobudzenie (bicie serca usw...). Gdy wszystko przebiega dobrze (II. Strona też nas kocha) - czujemy spełnienie, ekstazę. Gdy miłość nieodwzajemniona - smutek, rozpacz.
Trójczynnikowa koncepcja miłości (Robert Sternberg `86…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz