Agresja - Zachowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Agresja - Zachowanie - strona 1 Agresja - Zachowanie - strona 2 Agresja - Zachowanie - strona 3

Fragment notatki:

Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi I. Czym jest agresja? Działanie agresywne - zachowanie, którego celem jest spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody
agresja wroga - akt agresji poprzedzony uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie
instrumentalna - akt agresji służący osiągnięciu innego celu poza zadaniem bólu czy zranieniem
Czy agresja jest wrodzona czy wyuczona? T. Hobbes „Lewiatan”(1651) - człowiek z natury jest barbarzyńcą, hamują go tylko represje narzucone przez prawo
J.J Rousseau (1762) - koncepcja „szlachetnego dzikusa”, ludzie są z natury łagodni, to cywilizacja tłumi tę naturę i wyzwala agresję
Z. Freud (1930) - instynkt życia ( eros ) i śmierci ( tanatos ); Teoria hydrauliczna - nie ujawnione emocje ulegają kumulacji i wywołują stan napięcia ustępujący w chwili, gdy dojdzie do ekspresji tłumionych emocji
Agresja - instynkt czy wpływ zachowania?
J.P. Scott (1958) - jeśli organizm nie otrzymuje z zewnątrz bodźców de walki, nie będzie przejawiał zachowania agresywnego (czyli potrzeba walki nie ma charakteru wrodzonego, nie istnieje instynkt agresji)
K. Lorenz (1966) - obserwacja zachowania pielęgnic rycerskich (agresywne rybki) - samce pielęgnic w warunkach naturalnych atakują tylko samce swojego gatunku, w eksperymencie usunięto z akwarium samce pielęgnic (agresja skierowana na samce innych gatunków) a później wszystkie samce (agresja skierowana n\a samice, co w przyrodzie się nie zdarza) R.Lore i L. Schultz (1993) - agresja ze względu na swoje przystosowawcze znaczenie została utrzymana i doskonalona w toku rozwoju; rozwojowi agresji towarzyszy doskonalenie mechanizmów hamujących jej ekspresję, gdy jest to korzystne dla organizmu
Na ekspresję agresji mają wpływ:
wrodzone popędy
opanowane sposoby kontroli zachowania
cechy sytuacji społecznej
Wniosek : nie udowodniono jaka jest natura agresji (instynktowna czy wyuczona), ale na pewno nie jest wyłącznie reakcją wrodzoną, czynniki społeczne i sytuacyjne modyfikują jej nasilenie i sposób przejawiania.
II. Sytuacyjne uwarunkowanie agresji procesy neuronalne i chemiczne jako przyczyny agresji ciało migdałowate sprawuje kontrolę nad zachowaniami agresywnymi testosteron powoduje nasilenie agresji alkohol obniża opory przed dokonywaniem czynów naruszających normy społeczne (w tym aktów agresji) ból i niewygoda jako przyczyny agresji  eksperyment Berkowitza (1983, 1988) - studenci, których ręka była zanurzana w b. zimnej wodzie, okazywali nagłe nasilenie wrogości w stosunku do osób znajdujących się w pobliżu


(…)

… - łatwiejsza akceptacja aktów przemocy;
IV. Przemoc, pornografia i akty agresji wobec kobiet
pornografia nie prowadzi do zachowań agresywnych - ekspozycja materiału o treściach erotycznych nie powoduje liczby przestępstw seksualnych, aktów przemocy wobec kobiet i innych przejawów antyspołecznych zachowań, ale…
pornografia + przemoc prowadzi do zachowań agresywnych - prezentacja brutalnej pornografii prowadzi…
… (albo grupy społecznej), że posiada mniej niż zasługuje lub mniej niż pozwolono jej oczekiwać, lub też mniej niż posiadają ludzie do niej podobni.
bezpośrednia prowokacja i odwet jako przyczyna agresji - pragnienie odwetu w momencie, gdy spotykamy się z agresywnym zachowaniem
tylko prowokacja zamierzona prowadzi do odwetu, prowokacja przypadkowa natomiast do powstrzymania się przed rewanżem
odwet nie pojawi się, gdy znamy okoliczności łagodzące, wiemy, dlaczego ktoś nas prowokuje (pod warunkiem, że posiadamy tę wiedzę przed zaistnieniem krytycznego zdarzenia)
obecność przedmiotów kojarzonych z agresją jako przyczyna agresji
bodziec wyzwalający agresję - przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. rewolwer); sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji
teoria społecznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz