Podstawy psychologii - strona 2

note /search

Fizyczny odbiór bodźców

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Fizyczny odbiór bodźców - rola CUN. Spostrzeganie We wrażeniach odzwierciedlają się cechy zmysłowe obiektów działających na nasze receptory: barwa, kształt, twardość lub szorstkość. W spostrzeżeniach odzwierciedlamy te obiekty w świadomości jako całość: spostrzegamy kwadrat lub kulę, budynek formy...

Grupy społeczne - podejmowanie decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Grupy społeczne: jak podejmowane są decyzje grupowe a indywidualne podejmowanie decyzji w pewnych warunkach na decyzjach grupy nie można polegać; zależy to od: typu zadania : grupy mają przewagę nad jednostkami w zadaniach dysjunktywnych zadania addytywne: wykonanie jest uzależnione od wysiłku wszy...

Inteligencja - Spearman

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204

Inteligencja - pojęcie, sposoby pomiaru, ograniczenia. Dla ludzi inteligencja to: 1. Umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych 2. Kompetencje werbalne (czyli, np. Ktoś inteligentnie i dużo gada) 3. Kompetencje społeczne - u...

Interakcje w grupie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1582

Interakcje w grupie: konflikt i współpraca Nie zawsze członkowie grupy mają wspólny cel; możliwość konfliktu interpersonalnego pojawia się wtedy, gdy dwie lub więcej osób wchodzi ze sobą w interakcję; cele i potrzeby jednostek są często sprzeczne z celami i potrzebami współobywateli.

Istota i funkcje uwagi

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1932

Istota i funkcje uwagi; uwaga selektywna, uwaga podzielona. Jest to proces psychiczny decydujący o wybiórczości zachowania poprzez selekcjonowanie i blokowanie bodźców. Uwaga pozwala na utrzymywanie ukierunkowanej aktywności. Uwaga może ...

Komunikowanie jako interakcja o cechach czynności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Komunikowanie jako interakcja o cechach czynności. Język a kultura. Reguły semiotyczne i semantyczne. Znaczenie a kontekst. Istota komunikacji codziennej. Komunikacja międzyludzka to czynności zwiększające zakres wspólnej wiedzy. Komunikacja ludzka sprężenie zwrotne między nadawcą a odbiorcą . Poja...

Konformizm - Informacyjny wpływ społeczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

Konformizm: wpływanie na zachowanie Konformizm: kiedy i dlaczego Konformizm : zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyobrażonego wpływu innych ludzi. Informacyjny wpływ społeczny. Potrzeba bycia przekonanym o tym, co jest słuszne W wielu sytuacjach życiowych ludzie nie wiedzą jak reagow...

Metodologia - proces przeprowadzania badań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1540

Metodologia: proces przeprowadzania badań 1. Formułowanie hipotez i teorii: inspiracje płynące z wcześniejszych teorii i badań hipotezy oparte na osobistych obserwacjach 2. Metody obserwacyjne: opisywanie zachowania społecznego metoda obserwacyjna : technika, w której badacz obserwuje ludzi i sys...

Moc wpływu społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

Czym jest psychologia społeczna psychologia społeczna - naukowe badanie sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie Wpływ społeczny: usiłowania jednego człowieka zmierzające do zmiany zachowania drugiego człowieka (n...

Motywacja - Freud

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Motywacja. Motywacja - ludzie działają w jakimś celu, w motywacji przyczyną jest skutek. Co powoduje że dążę do celu ? - napięcie motywacyjne, wynik czynności musi być oceniony przez jednostkę jako wartościowy. Freud - podejście psyc...