Motywacja - Freud

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja - Freud - strona 1 Motywacja - Freud - strona 2

Fragment notatki:

Motywacja. Motywacja - ludzie działają w jakimś celu, w motywacji przyczyną jest skutek.
Co powoduje że dążę do celu ? - napięcie motywacyjne, wynik czynności musi być oceniony przez jednostkę jako wartościowy. Freud - podejście psychoanalityczne. Większość naszych zachowań motywacyjnych jest nieświadoma np.: poczucie bezpieczeństwa. Podejście behawiorystów - silniejsza motywacja jest wówczas gdy jest większa potrzeba do zaspokojenia. A. Maslow - podejście humanistyczne - potrzeby niedoboru np.: "jestem głodny!" Mają charakter fizjologiczny. Potrzeba wzrostu np.: "chciałbym być lepszy." - jest to potrzeba samourzeczywistnienia, samorozwoju.
Ogólna charakterystyka procesu motywacyjnego
Zachowanie emocjonalne jest reakcją na zaistniały bodziec emocjonalny. Organizmy wyższe zdolne są do wykonania czynności ukierunkowanych na osiągnięcie wyników. Mechanizmem warunkującym zdolności do takiej regulacji jest mechanizm motywacyjny.
Proces motywacyjny i jego komponenty
Jest to proces regulacyjny, który pełni funkcje sterowania czynnościami, tak aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku. Aby powstał proces motywacyjny muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:
· wynik musi być przez podmiot oceniany jako użyteczny
· podmiot musi mieć przeświadczenie, że wynik ten da się w danych warunkach osiągnąć.
Motywacja może być charakteryzowana przez dwie główne właściwości: kierunki natężenie.
kierunek motywacji charakteryzujemy przez wskazanie wyniku, ku któremu zmierza czynność. Osiągnięcie wyniku powoduje, że natężenie motywacji obniża się lub spada do zera, powoduje też wystąpienie dodatnich emocji.
Natężenie motywacji może być scharakteryzowane za pomocą trzech do pewnego stopnia skorelowanych parametrów: siła, wielkość, intensywność.
Siła procesu motywacyjnego jest to stopień w jakim dany motyw kontroluje zachowanie. Motyw jest tym silniejszy, im trudniej skłonić człowieka do zmiany kierunku podjętej działalności.
Wielkość motywu - od niego zależy rozmiar wyników, bądź liczba czynności potrzebnych do zaspokojenia motywu. Motyw jest tym większy im więcej potrzeba, aby go zaspokoić.
Intensywność to właściwość, od której zależy poziom mobilizacji organizmu związany z realizacją danego motywu. Zależy od niej ilość energii zużytej dla osiągnięcia danego celu (wyniku): wzrostowi intensywności motywu odpowiada zwiększenie zdolności i siły reakcji itp. intensywność motywacji wzrasta głównie w sytuacjach, w których działalność natrafia na przeszkody lub też, gdy nie doprowadza do spodziewanego wyniku. Ważnym czynnikiem determinującym intensywność jest sposób jej uruchomienia. Motywacja wywołana przez działanie czynników negatywnych łatwiej osiąga dużą intensywność niż motywacja wywołana przez działanie czynników dodatnich. Silna motywacja nie musi być zarazem intensywna, jeżeli człowiek nie napotyka poważniejszych przeszkód w swym działaniu. Innym czynnikiem warunkującym intensywność motywacji jest ogólna dojrzałość osobowości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz