Reykowski - Kontrola

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reykowski - Kontrola - strona 1 Reykowski - Kontrola - strona 2 Reykowski - Kontrola - strona 3

Fragment notatki:


Uświadomienie emocji i samokontrola emocjonalna procesy emocjonalne są uzależnione od sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje- czy jest sprzyjająca czy szkodliwa
procesy emocjonalne są niezależne od podmiotu
zachowania słowne i motoryczne znajdują się w sferze kontroli podmiotu procesy emocjonalne są poza tą kontrolą- jest to uwarunkowane organicznie
reakcje emocjonalne pojawiają się w związku z czynnościami autonomicznego układu nerwowego, regulującego czynności mięśni gładkich, na które nie mamy bezpośredniego wpływu
człowiek ma możność wpływania na swój stan emocjonalny
ta sama sytuacja może mieć różne znaczenie emocjonalne cechy tej samej sytuacji mogą mieć różne konsekwencje dla jednostki-bierze ona pod uwagę różne aspekty sytuacji i analizuje je w różny sposób
Uświadamianie emocji emocje można rozpatrywać jako specyficzne procesy regulacji
emocje same też podlegają regulacji człowieka wykształcił się i rozbudował osobny system kontrolujący, który rejestruje i nadzoruje przebieg procesów regulacji
to wszystko dzięki działaniu świadomości
procesy emocjonalne mogą być rejestrowane w świadomości
nie zawsze i nie wszystkie procesy są w świadomości rejestrowane
u człowieka dojrzałego proces emocjonalny z reguły znajduje odbicie w świadomości
uświadomienie emocji- dwa zjawiska pewnego rodzaju poczucie, że coś w nas zachodzi
uświadomienie właściwe- wiedza o własnym stanie ujęta w kategorie słowne (symboliczne)
cechą charakterystyczną uświadomienia jest włączenie otrzymywanych sygnałów w system informacji uporządkowanych i usystematyzowanych
uświadomienie właściwe daje człowiekowi środki kontroli nad emocjami- zdolność przewidywania ich przebiegu, czas trwania, siłę, następstwa…
Ograniczenia procesu uświadamiania emocji Freud (1957) procesy emocjonalne nie zawsze i nie w pełni są uświadamiane
Dollard i Miller (1950) próbowali dokonać syntezy psychoanalizy i teorii uczenia się
nie są uświadamiane te procesy, które powstały i rozwinęły się we wczesnym dzieciństwie
aby emocja została odebrana i wyodrębniona (odróżnicowana) spośród innych procesów wewnętrznych musi osiągnąć odpowiedni stopień natężenie i organizacji
zdarza się, że słaba czy niewystarczająco zorganizowana emocja nie zostanie zarejestrowana w świadomości
czasem bywa tak z głodem ^^
Do l lard i Miller utrudniony dostęp do świadomości będą miały te wszystkie emocje, których przejawianie bywa karane- zależy to w znacznym stopniu od norm obowiązujących w danej kulturze


(…)

… motywacji, czyli jej natężenie zmieniają się wraz ze zmianą atrakcyjności i przekonania o możliwości
atrakcyjność celu jest funkcja dwóch czynników:
stanu wewnętrznego charakteryzującego się „poczuciem niespełnienia” - motyw i związaną z tym gotowością do podjęcia aktywności- napięcie motywacyjne
w jakim stopniu dany cel ma zdolność do redukcji napięcia motywacyjnego- wartość gratyfikacyjna - ściślej mówiąc chodzi tu o przewidywaną- antycypowaną wartość gratyfikacyjną
kierunek i siłę motywacji wyjaśnimy za pomocą trzech głównych czynników:
motywu- napięcia motywacyjnego
antycypowanej wartości gratyfikacyjnej
przekonania o możliwości osiągnięcia celu
Motyw i napięcie motywacyjne
napięci to ma specyficzny charakter, ponieważ uwrażliwia jednostkę na określoną klasę czynników- takich, które mogą je redukować
redukcja napięcia motywacyjnego nie jest tym samym, co zmniejszenie pobudzenia
motyw może mieć charakterystykę ujemną pobudzając do unikania sytuacji, które go wzbudziły lub dodatnią pobudzając do zwiększenia kontaktów z sytuacjami, które go wzbudziły
apatia lub błogostan- podmiot nie jest gotów do podjęcia czynności (pozbawiony napięcia motywacyjnego); są to zjawiska raczej wyjątkowe
Źródła…
… albo, że sfera wpływów wartości może zostać poszerzona
motywy mogą być uświadamiane w różnym stopniu
motywacje różnią się nie tylko jakościowo, lecz również ilościowo- różny stopień czy wielkość napięcia motywacyjnego- większe lub mniejsze poczucie niespełnienia i związana z nim gotowość do aktywności oraz wrażliwość na czynniki treściowe związane z danym motywem
wielkość napięcia motywacyjnego- ograniczoną…
… stanów końcowych zaspokajających potrzeby (efektów)
istnieją tez charakterystyczne dla każdej potrzeby sposoby jej zaspokajania
dwie listy potrzeb- Henry A. Murray (1938) i Abraham Maslow (1964)
Teoria „uczenia się”
Clark Hull (1943)
ujęcie behawiorystyczne odrzuca idee celu i założenia, że istnieją wrodzone tendencje czy wewnętrzne siły, które ukierunkowują zachowanie się na określone rezultaty…
… właściwości osobowości
gdy atrakcyjność celu jest szczególnie duża można się spodziewać dużego odchylenia prawdopodobieństwa subiektywnego od prawdopodobieństwa obiektywnego- tzw. myślenie życiowe
ocena szans zależy od ich wielkości
tendencja do przeceniania małych szans i niedoceniania dużych
Ocena szans a siła motywacji
szanse równe jedności nie wzbudzają motywacji, ponieważ odpowiadają sytuacji, gdy cel…
… potencjałów mięśniowych za pomocą elektromiografu EMG
zmiany ciśnienia krwi, tętna- metoda sligmograficzna
rozmieszczenie krwi- platysmografia
zmiany oddechu- rejestrowane za pomocą pneumografu
zmiany temperatury skóry i przewodnictwa skórnego- RSG- reakcja skórno- galwaniczna
zmiany biochemiczne- w składzie krwi i moczu
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz