Motywacja - Psychologia humanistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja - Psychologia humanistyczna - strona 1 Motywacja - Psychologia humanistyczna - strona 2 Motywacja - Psychologia humanistyczna - strona 3

Fragment notatki:

MOTYWACJA Motywacja - mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie
1 zakończenie zachowania Proces motywacyjny - proces regulacji tak sterujący czynnościami, by doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku Motyw - stan uruchamiający aktywność osobnika ukierunkowaną na cel Potrzeba - biologiczny lub psychiczny stan braku w organizmie, który wzbudza motywację
do działania zmierzającego do jego zaspokojenia Popęd - stan funkcjonalny ośrodkowego układu nerwowego wywołany narastającą potrzebą biologiczną, wyrażający się podniesieniem ogólnego poziomu aktywacji i zwiększającym się prawdopodobieństwem uruchomienia reakcji ruchowej. Motywacja w systemach teoretycznych Psychodynamiczna teoria motywacji źródłem energii zachowania są biologiczne stany organizmu
zachowanie jest sterowane przez popędy (potrzeby)
motywacja jest najczęściej nieświadoma
mechanizm motywacyjny polega na redukcji napięcia. Behawiorystyczne koncepcje motywacji Popęd - wielkość deficytu jakiegoś ważnego dla organizmu czynnika pozytywnego lub siła oddziaływania czynnika negatywnego Pobudka (przynęta) - obiekt lub stan mający zdolność redukowania popędu Wzmocnienie - każdy obiekt lub stan rzeczy, który zwiększa prawdopodobieństwo powtórzenia reakcji. Psychologia humanistyczna A. Maslow wyróżnia klasy potrzeb o hierarchicznej organizacji. Im wyżej w hierarchii znajduje się potrzeba, tym:
później pojawia się w rozwoju filogenetycznym i ontogenetycznym,
mniejsze jest jej znaczenie dla biologicznego przetrwania organizmu,
w mniej szym stopniu odczuwana j est j ako nagląca. Hierarchia potrzeb potrzeby fizjologiczne
potrzeby bezpieczeństwa
potrzeby przynależności i miłości
potrzeby uznania
potrzeba samourzeczywistnienia Poznawcze koncepcje motywacji Teoria dysonansu poznawczego L. Festingera Konsonans - gdy z treści jednego elementu poznawczego wynika treść drugiego, jest to stan pozytywny, jednostka stara się go utrzymać lub przywrócić. . Dysonans - gdy z treści jednego elementu poznawczego wynika psychologiczne przeciwstawienie lub zaprzeczenie drugiego, jest to stan przykry, uruchamia działania zmierzające do usunięcia sprzeczności. Zachowanie motywowane jest charakteryzowane przez: kierunek dążeń siłę dążenia M = f(U,P) Motywacja do osiągnięcia określonego wyniku jest funkcją użyteczności tego wyniku i subiektywnego prawdopodobieństwa jego osiągnięcia. Zachowanie człowieka jest polimotywacyjne:

(…)

… fizjologiczne
potrzeby bezpieczeństwa
potrzeby przynależności i miłości
potrzeby uznania
potrzeba samourzeczywistnienia
Poznawcze koncepcje motywacji Teoria dysonansu poznawczego L. Festingera
Konsonans - gdy z treści jednego elementu poznawczego wynika treść drugiego, jest to stan pozytywny, jednostka stara się go utrzymać lub przywrócić. .
Dysonans - gdy z treści jednego elementu poznawczego wynika…
… prestiżu i społecznego uznania, potrzeba przekazywania własnych doświadczeń, gratyfikacja materialna, motywacja wąska, pośrednia;
stadium schyłkowe kariery sportowej: motywacja specyficzna, stopniowo nabierająca bezpośredniego charakteru, pozytywna - utrzymanie sprawności fizycznej, zadowolenie z aktywności ruchowej, radość z rywalizacji.
Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne Efekt ostry
• spadek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz