Teorie emocji i motywacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 4067
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie emocji i motywacji - strona 1 Teorie emocji i motywacji - strona 2 Teorie emocji i motywacji - strona 3

Fragment notatki:

Teorie instynktów - motywacja jako gotowość do wykonania utrwalonych wzorców zachowania Psychodynamiczna teoria motywacji -popędy, redukcja napięcia jako mechanizm motywacyjny Behawiorystyczna teoria motywacji -zależność między wzmocnieniem a gotowością do podjęcia zachowania Psychologia humanistyczna - potrzeby niedoboru i potrzeby wzrostu
Psychologia poznawcza - źródłem motywacji jest przetwarzanie informacji
Teorie motywacji Ewolucyjne podejście do motywacji Teorie instynktów - motywacja jako gotowość do wykonania utrwalonych wzorców zachowania
Podstawowe pojęcia:
- Instynkt (popęd) -biologicznie ukształtowany stereotypowy wzorzec postępowania
•Instynkt rodzicielski, rozrodczy, migracji itp.
- Wrodzony mechanizm wyzwalania - nie wymagający uczenia się bodziec lub zespół bodźców stanowiący konieczny i wystarczający warunek wystąpienia zachowania instynktowego
•Bodźce wyzwalające: kształt, barwa, zapach, kierunek ruchu itp.
Nawet silny instynkt sam w sobie nie uruchamia zachowania -konieczny jest bodziec wyzwalający Zasada podwójnej kwantyfikacji : uruchomienie zachowania jest efektem interakcji siły działania popędu i siły działania bodźca wyzwalającego, a zatem:
-Przy silnym popędzie wystarcza słaby bodziec wyzwalający, aby uruchomić zachowanie
-Przy słabym popędzie do uruchomienia zachowania konieczny jest silny bodziec wyzwalający
Teorie motywacji Psychodynamiczna teoria motywacji Podstawowe założenia:
-Źródłem wszelkich zachowań jest energia psychiczna
-Mechanizmem motywacyjnym jest redukcja napięcia
-Zachowania są ukierunkowane przez wrodzone popędy: popęd życia (czyli popęd seksualny) oraz popęd przeżycia (np. głód)
-Motywy ludzkiego zachowania mają charakter nieświadomy
Konflikt -id, ego i superego pozostają w nieustannym konflikcie, bo konfliktowe są ich motywy i cele.
Konflikt toczący się między ego, id i superego „wewnątrz” osobowości wywołuje lęk neurotyczny lub lęk moralny oraz motywację do podejmowania działań broniących przed lękiem
- Lęk obiektywny - powstaje w wyniku niebezpieczeństwa lub zagrożenia w otoczeniu zewnętrznym.
- Lęk neurotyczny -rodzi się z opozycji celów id i ego.
• lęk nieokreślony - stała obawa, że przydarzy się coś strasznego
• fobia -intensywny, irracjonalny strach
• reakcja paniki - Lęk moralny (przeżywany jako wstyd lub poczucie winy)-rezultat konfliktu między impulsami id a superego.
Mechanizmy obronne -sposoby radzenia sobie z lękiem


(…)

…. Wielkość dysonansu poznawczego zależy od:
•wielkości różnicy między danymi poznawczymi
•stopnia ważności niezgodnych danych
•stopnia usuwalności niezgodności
Rodzaje motywacji Motywacja braku vs. motywacja wzrostu
Motywacja homeostatyczna -motywacja braku:
Gdy potrzeby są niezaspokojone, rodzi się napięcie energetyczne wywołujące negatywne emocje, co prowadzi do podjęcia działań prowadzących do odzyskania równowagi wewnętrznej (homeostazy)
Motywacja heterostatyczna -motywacja wzrostu:
Dotyczy takich motywów, jak dążenie do sensu życia, potrzeba samorealizacji, czy żądza władzy. Nie podlegają one prawom „napięcie-ulga”, ale działają według zasady „apetyt rośnie w miarę jedzenia”

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz