Postawy i zmiana postaw - Efekt pierwszeństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postawy i zmiana postaw - Efekt pierwszeństwa - strona 1 Postawy i zmiana postaw - Efekt pierwszeństwa - strona 2 Postawy i zmiana postaw - Efekt pierwszeństwa - strona 3

Fragment notatki:

Postawy i zmiana postaw: wpływanie na myśli i uczucia 1. Definicja postaw Postawa - trwała ocena - pozytywna lub negatywna - ludzi, obiektów i idei. Na postawę skłądają się różne komponenty:
emocjonalny - reakcje emocjonalne wobec przedmiotu postawy
poznawczy - myśli i przekonania o przedmiocie postawy
behawioralny - działania (zachowanie) wobec przedmiotu postawy
2. Zmienianie postaw poprzez zmainę zachowania (jeszcze raz o teorii dysonansu poznawczego) Dysonans poznawczy - niezgodność między dwoma elementami poznawczymi (dokładniej niezgodność między działaniem lub elementami poznawczymi a wyobrażeniem samego siebie)
Rodzaje uzasadniania działań niezgodnych z obrazem siebie:
uzasadnienie zewnętrzne - odwołanie do czynników zewnętrznych
uzasadnienie wewnętrzne - zmniejszenie rozbieżności między elementami poznawczymi
Zjawisko obrony poglądu sprzecznego z postawą - jeśli osoba wyraża publicznie opinię sprzeczną z osobistą postawą przy minimalnym zewnętrznym uzasadnieniu, istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany postawy osobistej w kierunku wyrażonej publicznie opinii. 3. Komunikaty perswazyjne i zmiana postaw Komunikat perswazyjny - komunikat przekonujący do zajęcia określonego stanowiska w danej sprawie. Porgram Uniwersytetu Yale poświęcony badaniu zmiany postaw: badanie warunków, w jakich ludzie są najbardziej skłonni zmienić swoje postawy w odpowiedzi na komunikaty perswazyjne; badacze koncentrują się na źródle komunikatu, naturze komunikatu i naturze odbiorcy. Skuteczna perswazja: źródło : nadawca kompetentny i wiarygodny [Hovland, Weiss, 1951: eksperyment z komunikatem o możliwości zbudowania łodzi podwodnej o napędzie nuklearnym; bardziej wierzono fizykowi Oppenheimerowi niż radzieckiej gazecie „Prawda”]
nadawca atrakcyjny [Eagly, Chaiken, 1975] treść : komunikat nie jest spostrzegany jako specjalnie przygotowany w celu wywierania wpływu [Walter, Festinger, 1962]
komunikat jednostronny - gdy odbiorcy ogólnie popierają nasze stanowisko; komunikat dwustronny - gdy audytorium nie zgadza się ze stanowiskiem [Hovland, Lumsdaine, Sheffield, 1949] efekt pierwszeństwa - większy wpływ informacji prezentowanej jako pierwszej - gdy argumentacje są przedstawiane jedna po drugiej, a odbiorcy będą mieli czas na podjęcie decyzji [Miller, Campbell, 1959] efekt świeżości - większy wpływ informacji ostatniej - gdy pomiędzy komunikatami jest przerwa, a odbiorcy podejmują decyzję bezpośrednio po zaprezentowaniu ostatniego stanowiska [Miller, Campbell, 1959] odbiorca : rozproszony

(…)

… klimatyzacyjne) i produktów tożsamości społecznej (np. perfumy) najlepsze efekty przynosiła reklama oparta na komponencie poznawczym dla dóbr użytkowych i na komponencie emocjonalnym dla dóbr tożsamości społecznej
postawy oparte na komponencie behawioralnym - czyli na obserwacji, jak zachowujemy się wobec obiektu postawy - zgodnie z teorią spostrzegania samego siebie Daryla Bema są okoliczności…
… racje niezgodne z tym stanowiskiem; dwa dni później powrócono do tej kwestii, przedstawiając znacznie poważniejsze argumenty przeciwko myciu - badani byli dużo mniej skłonni do zmiany swojej opinii, niż grupa kontrolna, nie uodporniona metodą wstępnego ataku
Uodpornienie na presję ze strony rówieśników - presja ta jest ukierunkowana na wartości i emocje, opiera się na lęku przed odrzuceniem i potrzebie…
… wyrozumowanego działania (Fishbein, Ajzen) - najlepszą podstawą do przewidywania planowanych zachowań są konkretne postawy ludzi wobec danego zachowania i ich subiektywne normy, te dwa czynniki składają się na intencję behawioralną, która w konsekwencji daje zachowanie.
 Davidson, jaccard: badano postawy kobiet wobec tabletek antykoncepcyjnych, zadając im pytania od bardzo ogólnych (kontrola urodzin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz