Postawy i zmiany postaw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postawy i zmiany postaw - strona 1 Postawy i zmiany postaw - strona 2 Postawy i zmiany postaw - strona 3

Fragment notatki:


8. Postawy i zmiana postaw, czyli jak wpływać na innych 1. Postawa. Definicja Postawa - trwała ocena, pozytywna lub negatywna, ludzi, obiektów i pojęć
Postawa - względnie trwała struktura (lub dyspozycja do pojawienia się takiej struktury) procesów poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony stosunek wobec danego przedmiotu Podstawowe komponenty postawy: † element poznawczy - myśli, wiedza, przekonania † element emocjonalny - emocje, uczucia † element behawioralny - tendencja do zachowań (u E. Aronsona - działania ludzi wobec obiektu postawy, ale - nasze postawy nie zawsze przekładają się na zachowania, poza tym nie wszystkie nasze zachowania wynikają z postaw) 2. Komunikowanie perswazyjne
Komunikowanie informacyjne: † dzielenie się ideami, wyjaśnianie czy instruktaż, jak należy postępować w danej sytuacji † dostarczanie obiektywnych informacji i racjonalnych argumentów za podjęciem lub zaprzestaniem określonych działań
† cel - kreowanie wzajemnego porozumienia między uczestnikami procesu, przy założeniu, że nadawca nie ma żadnych intencji wpływania na postawy i zachowania odbiorców † założenie - człowiek myśli racjonalnie… Komunikowanie perswazyjne: † pozytywne intencje nadawcy - wpływ na postawy i zachowania odbiorców † sprowokowanie do działania zgodnego z intencją nadawcy, ale… † odbiorca ma świadomość wpływu społecznego - działania są dobrowolne † oddziaływanie na emocje i uczucia † założenie - nic tak nie pobudza człowieka do działania jak emocje czy uczucia: współczucia, litości, poczucia zagrożenia, solidarności, oburzenia lub gniewu Komunikowanie manipulacyjne: † intencje nadawcy - wpływ na postawy i zachowania odbiorców, ale… † odbiorca nie jest świadomy wpływu społecznego bądź nie jest świadomy rzeczywistych jego skutków
† cel - promowanie interesów nadawcy nie zawsze zgodnych z interesami (potrzebami czy celami) odbiorcy 3. Program Uniwersytetu Yale. Czynniki decydujące o skuteczności komunikowania perswazyjnego • „kto mówi, co i do kogo”, czyli nadawca- przekaz- odbiorca • nadawca
o wiarygodność, atrakcyjność, władza • przekaz
o postrzeganie intencji przekazu: komunikat jest bardziej skuteczny, kiedy odbiorca jest przekonany, że nadawca chce mu pomóc o wykorzystanie dwóch podstawowych efektów komunikowania ƒ efekt pierwszeństwa: informacje znajdujące się na początku

(…)

…/emocjonalna) ƒ postawa oparta na poznaniu: postawa oparta przede wszystkim na przekonaniach ludzi na temat właściwości obiektu postawy ƒ postawa oparta na emocjach: postawa oparta na uczuciach i wartościach ƒ postawa oparta na zachowaniu: postawa oparta na obserwacji własnego zachowania ƒ dostępność postawy: siła związku pomiędzy obiektem i oceną tego obiektu (dostępność jest mierzona czasem, w jakim ludzie…
…, co i do kogo”, czyli nadawca- przekaz- odbiorca • nadawca
o wiarygodność, atrakcyjność, władza • przekaz
o postrzeganie intencji przekazu: komunikat jest bardziej skuteczny, kiedy odbiorca jest przekonany, że nadawca chce mu pomóc o wykorzystanie dwóch podstawowych efektów komunikowania ƒ efekt pierwszeństwa: informacje znajdujące się na początku przekazu zwracają na siebie uwagę
ƒ efekt świeżości: informacje…
… ulegają, ja nie… • uodpornienie postawy - trening asertywności (W. McGuire) - kontakt ze słabszą, łatwiejszą do odparcia formą manipulacji ułatwia rozpoznawanie i opieranie się
bardziej wyrafinowanym formom wpływu. • wzmacnianie wartości • uodpornienie na presję ze strony rówieśników • edukacja - wiedza • refleksyjność!!!

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz