WSTĘP DO PSYCHOLOGII - strona 3

Wykład - Konflikty grupowe i współpraca grupowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854

Konflikty grupowe i współpraca grupowa - uwarunkowania. Konflikty grupowe (interpersonalne) polegają na napięciu między dwiema lub więcej osobami lub grupami, które mają sprzeczne cele. Wyróżnić tu można 2 odmienne typy : konflikt o sumie zerowej : zysk jednej strony jest zawsze równoznaczny ze st...

Wykład - Kwestionariusz jako metoda psychologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Kwestionariusz jako metoda psychologiczna. Typy i zastosowanie. Kwestionariusze stosuje się już od prawie 100 lat w celu badania różnych zmiennych. Używa się ich do prognozy powodzenia zawodowego, zaburzeń stanu zdrowia, efektywności szkolenia wojskowego, a także do badania stanów psychicznych. Prze...

Wykład - Mechanizm warunkowania klasycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1526

Mechanizm warunkowania klasycznego. Uczenie się to proces powstawania (poprzez doświadczenie) względnie trwałych zmian w zachowaniu jednostki. Zmiany te umożliwiają lepsze funkcjonowanie w środowisku. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje uczenia się: warunkowanie klasyczne(Pawłowa) i

Wykład - Metoda empiryczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Metoda empiryczna (wyjaśniająca) a metoda fenomenologiczna (opisowa) w psychologii religii. Podejście fenomenologiczne- systematycznie opisuje zjawiska występujące w ludzkim doświadczeniu bez nakładania na nie teoretycznej struktury i jedynie w celu wiernego oświetlenia fenomenu. W centrum fenomen...

Wykład - Modele ujmowania zmiany rozwojowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1358

Modele ujmowania zmiany rozwojowej: porównanie Istnieją następujące modele zmiany rozwojowej: 1. Liniowy- zgodnie z nim rozwój definiujemy jako przyrost( np. wiedzy) w jakimś obszarze. Musimy jedynie określić, czy każdy przyrost będzie traktowany jako wskaźnik zmiany, czy też tylko jako przyrost o...

Wykład - Obłęd przewlekły

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Obłęd przewlekły, czyli paranoja. Charakterystyka jednostki chorobowej Objawy: przede wszystkim usystematyzowane urojenia różnej treści. Błędna interpretacja rzeczywistości. Struktura osobowości paranoika nie jest naruszona, dlatego urojeniom towarzyszy adekwatny

Wykład - Obraz samego siebie jako składnik osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Obraz samego siebie jako składnik osobowości. Duże znaczenie ma w psychologii poznawczej. W wyniku poznawania świata i siebie formułuje się w naszej pamięci wiedza osobista ( wchodzi w skład struktur poznawczych). Jest ona naturalna(i...

Wykład - Ogólne zasady strategii badań rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1176

Ogólne zasady strategii badań rozwoju: badania poprzeczne, podłużne( longitudinalne), sekwencyjne Strategia badań poprzecznych- polega na badaniu grup ludzi w różnym wieku i porównywaniu uzyskanych wyników. Badacz analizuje podobieństwa i róznice między badanymi, nie może jednak nic orzec o istniej...

Wykład - Osobowośc a poczucie sensu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 294
Wyświetleń: 567

Osobowość a poczucie sensu - podejście Viktora Frankla Frankl nie definiuje terminu „osobowość”, ale używa go w charakterystyczny sposób. Stwierdzenie Allersa, że człowiek posiada charakter, ale jest osobą, Frankl uzupełnia pisząc, że posiada charakter, ale osobowością staje się. Frankolowska teor...

Wykład - Osobowość jako rezultat uczenia się

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

Osobowość jako rezultat uczenia się - podejścia A. Bandury oraz Dollarda i Millera Funkcjonowanie człowieka to rodzaj ciągłej interakcji pomiędzy zdarzeniami w środowisku, zachowaniem oraz poznawczymi i innymi czynnikami osobowymi. Te trzy elementy układu zależności przyczynowych wzajemnie się dete...