Wykład - Konflikty grupowe i współpraca grupowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Konflikty grupowe i współpraca grupowa - strona 1 Wykład - Konflikty grupowe i współpraca grupowa - strona 2

Fragment notatki:

Konflikty grupowe i współpraca grupowa - uwarunkowania.
Konflikty grupowe (interpersonalne) polegają na napięciu między dwiema lub więcej osobami lub grupami, które mają sprzeczne cele. Wyróżnić tu można 2 odmienne typy :
konflikt o sumie zerowej : zysk jednej strony jest zawsze równoznaczny ze stratą drugiej - musi pojawić się wygrany i przegrany (jak w zawodach lekkoatletycznych)
konflikt motywów mieszanych : konflikt w którym obie strony mogą zyskać dzięki współdziałaniu, a jednostka może zyskać jeszcze więcej dzięki współdziałaniu ze swoim partnerem. Nazwa motywy mieszane oznacza, że ludzie mogą rywalizować osiągając zyski dla siebie lub współdziałać maksymalizując zyski dla obu stron. W codziennym życiu występuje częściej niż konflikty o sumie zerowej.
Warunki sprzyjające współdziałaniu:
działanie z przyjacielem lub partnerem z którymi to jest szansa współdziałania jeszcze w przyszłości sprzyja przyjęciu strategii współpracy maksymalizującej zarówno zysk własny jak i partnera.
socjalizacja w pewnych społeczeństwach, np. kultury azjatyckie, w większym stopniu wpływa na orientowanie się na współdziałanie niż w kulturach Zachodu.
osobiste nastawienie na współdziałanie - jedni są do tego bardziej skorzy, inni mniej.
z reguły łatwiej podejmujemy współpracę z jednostką niż z grupą (bardziej jesteśmy skłonni uwierzyć w chęć do współpracy jednostki, której można zaufać, niż grupy której szybciej przypisujemy np. chęć do podstępu)
Sposoby zachęcające do współdziałania, rozwiązania integrujące - rozwiązujące konflikt z korzyścią dla obu stron.
Negocjacje - forma porozumiewania się przeciwnych stron konfliktu, gdzie zainteresowani składają wzajemne propozycje i kontrpropozycje, a problem jest rozwiązywany pod warunkiem, że obie strony osiągną zgodę. Strategie negocjacji:
strategia coś za coś - oznacza podejmowanie działania kooperacyjnego lub rywalizacyjnego w zależności od tego jak działa partner. Odpowiedź współdziałaniem na współdziałanie i agresją na agresję informuje o chęci do podjęcia współpracy ale i o gotowości do obrony. Brak wymogu informowania przeciwnika o własnych intencjach.
zasada wzajemności - ustępując skłaniasz do ustępstwa drugą stronę. Istotne jest tu wykorzystanie procedury zwanej stopniowym i odwzajemnionym skłanianiem do obniżenia napięcia (GRIT) obejmuje ona: poinformowanie o swojej chęci do współpracy, współpracę, odwzajemnianie każdego kooperacyjnego działania ale i odpowiedź agresją na agresję partnera. Przypomina strategię coś za coś, ale wymaga jednak dokładnego przekazywania własnych intencji przeciwnikowi.
mediacja - wyrażanie zgody na udział osoby trzeciej przy rozwiązywaniu konfliktu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz