Jednostka w grupie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostka w grupie - strona 1 Jednostka w grupie - strona 2 Jednostka w grupie - strona 3

Fragment notatki:


10. Jednostka w grupie, czyli jak uczestnictwo w grupie wpływa na człowieka 1. Grupa niespołeczna a społeczna • grupa niespołeczna - grupa, w której dwie osoby lub więcej znajduje się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, lecz nie współdziała ze sobą (np. kibice sportowi) • grupa społeczna - grupa, w której dwie lub więcej osób współdziała ze sobą
oraz współzależy od siebie w tym sensie, że w zaspokajaniu potrzeb i osiąganiu celów musi na sobie polegać
• dla psychologa społecznego grupa społeczna to grupa dwóch lub więcej osób: o gdzie ludzie współdziałają ze sobą
o ą wzajemnie od siebie uzależnieni w tym sensie, że zaspokajanie potrzeb i realizacja celów skłania ich do wzajemnego zaufania i wpływania na postępowanie innych. 2. Facylitacja społeczna, czyli wpływ fizycznej obecności innych na wykonywanie zadań
Fizyczna obecność innych osób może oznaczać: • wykonywanie zadania takiego samego, jakie wykonują inni,
albo wykonywanie zadania samemu, podczas gdy inni tworzą widownię - obserwują cię, sami nic nie robiąc. facylitacja społeczna - napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie łatwiejszych zadań, lecz gorsze wykonanie zadań trudniejszych Trzy teorie wyjaśniające rolę pobudzenia w facylitacji społecznej: • obecność innych osób może nas „ożywiać” (w obecności innych osób znajdujemy się w stanie wyższej gotowości)
• nie jesteśmy karaluchami (sic!) i jako ludzie mamy swoje specyficzne problemy w związku z obecnością innych ludzi (lęk przed oceną, wywołuje w nas obawy i napięcie (pobudzenie), gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że inni nas oceniają) • rozpraszanie naszej uwagi (występowanie innych osób jako rodzaj zakłóceń
utrudnia koncentrację na tym, co robimy)
3. Próżniactwo społeczne, czyli kiedy obecność innych nas uspokaja Próżniactwo społeczne - spadek wydajności w grupach współpracujących w wykonaniu prostych zadań, zachodzący gdy nie ma możliwości zidentyfikowania indywidualnego wkładu we wspólny wynik • uspokojenie wywołane przekonaniem, że przebywanie w grupie utrudnia ocenę indywidualnego działania; uspokojenie osłabia wykonanie zadań
prostych, lecz ułatwia wykonajcie zadań trudnych • jak radzić sobie z próżniactwem społecznym - zwiększyć zaangażowanie członków w realizacje zadania 4. Deindywidualizacja (deindywiduacja)

(…)

… społeczne; zbiorowość o charakterze emocjonalnym, które to emocje udzielają się innym uczestnikom tłumu • tłum o charakterze bezpośrednim • tłum o charakterze pośrednim (audycja radiowa Orsona Wellsa, 1938 r.) Nowatorskie formy tłumu tłum błyskawiczny (ang. flash mob) - „sztuczny” tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj…
… niż realistyczne uwzględnianie faktów Warunki pojawienia się myślenia grupowego: o duża spójność grupy: grupa jest atrakcyjna i zapewnia prestiż
o izolacja grupy, co chroni przed alternatywnymi poglądami o autorytarny przywódca, który kontroluje dyskusje i wyraźnie przedstawia swoje życzenia o poczucie zagrożenia dla grupy o brak wypracowanych metod rozpatrywania alternatywnych poglądów
Symptomy pojawienia…
…: mogą
rywalizować ( w efekcie osiągną dla siebie zysk) lub mogą współdziałać
(maksymalizując zyski dla obu stron) • dylemat więźnia - brak możliwości komunikowania się z przeciwnikiem • wpływ czynników indywidualnych, społecznych, kulturowych na wybór odpowiedniej strategii działania • strategia coś za coś - zachęcanie do współdziałania najpierw przez zastosowanie zachowań kooperacyjnych, a potem poprzez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz