Procesy grupowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy grupowe-opracowanie - strona 1 Procesy grupowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

TEMAT: procesy grupowe
grupa niespołeczna: grupa w której dwie osoby lub więcej osób znajduje się w tym samym
miejscu, w tym samym czasie, lecz nie współdziała ze sobą (np. kibice na meczu)
grupa społeczna: grupa, w króerj dwie lub więcej osób współdziała ze sobą oraz współzależy od
siebie w tym sensie, że w zaspokajaniu potrzeb i osiąganiu celów musi na sobie polegać
facylitacja społeczna: napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego
działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie łatwiejszych zadań, lecz gorsze ywkonanie
zadań trudniejszych
próżniactwo społeczne: uspokojenie wywołane przekonaniem, że przebywanie w grupie utrudnia
ocenę indywidualnego działania; uspokojenie osłabia wykonianie wykonanie zadań prostych,
lecz ułatwiea wykonywanie zadań trudnych
deindywidualizacja: utrata normalnej kontroli nad zachowaniem, co prowadzi do wzrostu
impulsywności i patologiczności czynów
odpowiedzialność: przekonanie, że odpowieda się za własne czyny
samoświadomość: skupienie uwagi na własnych uczuciach, przekonaniach i wartościach
zadanie addytowe: zadanie grupowe, którego wykonanie jest uzależnione od wysiłku wszystkich
osób (np. Ogólny okrzyk całej grupy)
zadzenie koniunktywne: zadanie grupowe, którego wynik zależy od tego, jak dobrze pracuje
najsłabszy jej członek (np. Jak szybko zespól alpinistów, połączony liną, zdobędzie szczyt)
zadanie dysjunktywne: zadanie grupowe, którego poziom rozwiązania zależy od pracy
najsprwaniejszego członka grupy (np. Gdy grupa osób rozwiązuje wspólnie trudne zadanie
matematyczne)
strata ponoszona w toku procesu: każdy rodzaj współoddziaływania w grupie, który utrudnia
rozwiązanie problemu
burza mózgów: technika udoskonalania decyzji grupowych poprzez zachęcenie do swobodnej
wymiany poglądów oraz elininowanie krytycyzmu
myślenie grupowe: rodzaj myślenia, w którym bardziej liczy się dążenie do zachowania spójności
grupy niż realistyczne uwzdlędnianie faktów
polaryzacja grupowa: tendencja grupy do podejmowania decyzji, które są bardziej skrajne niż
początkowe inklinacje członków
konflikt intrapersonalny: napięcie jednostki wywołane dążeniem do dwóch lub więcej
sprzecznych celów (np. Rodzice pragną przebywać w domu z dziećmi, ale jednocześnie chcą
robić karierę zawodową)
konflikt interpersonalny: napięcie między dwiema lub więcej osobami albo grupami, które mają
sprzeczne cele
konflikt o sumie zerowej: konflikt, w którym wygrana jednej strony jest zawsze równa przegranej
drugiej strony, tak jak w zawodach lekkoatletycznych
konflikt motywów mieszanych: konflitk, w którym obie strony mogą zyskać dzięki
współdziałaniu, a jednostka może zyskać jeszcze więcej dzięki rywalizowaniu ze swoim
partnerem
strategia coś za coś: oznacza zachęcenie do współdziałania najpierw przez stosowanie zachowań
kooperacyjnych, a potem przez powtarzanie działań przeciwnika (współdziałania lub
rywalizacji), które podjął on bezpośrednio przed nimi
negocjacje: forma porozumiewania się przeciwnych stron konfliktu, gdzie zainteresowani
składają wzajemne propozycje i kontrpropozycje, a problem jest rozwiązany pod warunkiem, że
obie strony osiągną zgodę
rozwiązanie integrujące: rozwiązanie konfliktów z korzyścią dla obu stron
GRIT, czyli stopniowe i odwzajemnione skłanianie do obniżania napięcia: strategia ograniczania
konfliktu w sytuacjach codziennego życia, w których:
a) informujesz o swej chęci do współpracy
b) współpracujesz
c) odwalemniasz każde kooperacyjne działanie, ale
d) jeżeli twój oponent działa agresywnie, odpowiadasz mu tym samym
madiacja: wyrażanie zgody na udział trzeciej strony przy rozwiązywaniu zaistniałego konfliktu
arbitraż: sposób rozwiązywania konfliktów polegający na tym, że trzecia strona narzuca
rozwiązanie konfliktu skłóconym partnerom
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz