WSTĘP DO PSYCHOLOGII - strona 4

Wykład - Pięcioczynnikowa teoria osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

Pięcioczynnikowa teoria osobowości (Wlk. piątka mierzona testem NEO , FFI) Pod wpływem badań Goldberga w ramach PMO narodził się pomysł pomiaru 5 czynników. Do mierzenia skonstruowano kwestionariusz (oparty na  zdaniach, które m.in. ujmują kontekst zachowania się jednostki). Na podstawie badań Eyse...

Wykład - Podstawowe grupy zaburzeń psychicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Podstawowe grupy zaburzeń psychicznych Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń ICD-10, zaburzenia psychiczne dzielą się na 4 grupy: Organiczne zaburzenia psychiczne (w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego, np: w ch...

Wykład - Podstawowe pojęcia psychoanalizy

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

Podstawowe pojęcia psychoanalizy: rozwój psychoseksualny, tyrania popędów, mechanizmy obronne Rozwój psychoseksualny :   Klasyczna psychoanaliza rozróżnia dwie główne kategorie popędów: Eros, czyli popęd seksualny, popęd życia oraz Thanatos, pop...

Wykład - Podstawowe pojęcia statystyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 119
Wyświetleń: 588

Podstawowe pojęcia statystyki: odchylenie standardowe, wariancja, analiza czynnikowa, analiza jedno- versus wielozmiennowa Psychologia jako nauka dzieli się na dwa sposoby je pojmowania- jako zbiór rezultatów badań oraz proces, którego ...

Wykład - pojęcia z przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Podstawowe pojęcia psychoanalizy: rozwój psychoseksualny, tyrania popędów, mechanizmy obronne Rozwój psychoseksualny :   Klasyczna psychoanaliza rozróżnia dwie główne kategorie popędów: Eros, czyli popęd seksualny, popęd życia oraz Thanatos, popęd destrukcji, śmierci. Popęd seksualny obejmuje min....

Wykład - Pojęcia zmiennej

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532

Pojęcia zmiennej (rodzaje zmiennych) i wskaźnika - Zmienną jest każdy czynnik, który zmienia się pod względem wielkości czy rodzaju (czy jest mniej czy więcej agresji? Czy lęk zamienia się w rozpacz czy nie?) Wyróżniamy zmienną niezależną, jest to ...

Wykład - Pojęcie grupy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Pojęcie grupy społecznej i prawa rządzące grupami. grupa społeczna - grupa, w której dwie lub więcej osób współdziała ze sobą oraz współzależny od siebie w tym sensie, że w zaspokajaniu potrzeb i osiąganiu celów musi na sobie polegać. Charakteryzuje się ona trwałą strukturą (każdy jej członek zajmu...

Wykład - Pojęcie zdrowia psychicznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 91
Wyświetleń: 574

Pojęcie zdrowia psychicznego jako braku zaburzeń i jako zdolności do rozwoju Zdrowie psychiczne zgodnie z definicją WHO to stan całkowitej równowagi fizycznej, psychicznej i społecznej. Zdrowie psychiczne, jako stan, kiedy wszystkie fun...

Wykład- Postmodernistyczna koncepcja człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2982

Postmodernistyczna koncepcja człowieka Postmodernizm uznaje wielość równowartych i równoważnych zjawisk, równocześnie demaskując ich względność, szczególnie w przypadku etyki. Bauman rekonstruuje „kondycje moralną człowieka”, stwierdzając, ż...

Wykład - Poznawcza koncepcja człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Poznawcza koncepcja człowieka Psychologia poznawcza jest rezultatem rozwoju po II wojnie światowej cybernetyki (nauki o sterowaniu) a także wyrazem sprzeciwu wobec psychoanalizy i behawioryzmu. Jej przedstawiciele to: Ulric Neisser,