wykład - pojęcia z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - pojęcia z przedmiotu - strona 1 wykład - pojęcia z przedmiotu - strona 2 wykład - pojęcia z przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia psychoanalizy: rozwój psychoseksualny, tyrania popędów, mechanizmy obronne
Rozwój psychoseksualny :
  Klasyczna psychoanaliza rozróżnia dwie główne kategorie popędów: Eros, czyli popęd seksualny, popęd życia oraz Thanatos, popęd destrukcji, śmierci. Popęd seksualny obejmuje min. popęd samozachowawczy oraz różne typy samego popędu seksualnego - zahamowany, nie zahamowany i sublimowany. Eros dąży do zachowania istnienia. Celem Thanatosa jest sprowadzenie życia organicznego z powrotem do życia martwego. Reprezentantem popędu śmierci jest sadyzm. Każdemu z tych dwóch rodzajów popędów można by przyporządkować odpowiednie procesy fizjologiczne budowy i rozpadu. Obie te naturalne siły pozostają ze sobą w dynamicznej relacji, oscylują między biegunami miłości i nienawiści, wzajemnie się przenikają. Na tych rozróżnieniach zasadza się analityczna koncepcja człowieka jako istoty konfliktowej, dualistycznej, niejednoznacznej, ale dynamicznej właśnie.
.
  Jak widzimy popęd lokuje się na granicy biologii i psychologii, stąd trudności w jego zdefiniowaniu. Popęd albo instynkt posiada do swojej dyspozycji energię, którą Freud nazwał libido. Libido jest przemieszczającą się energią, która sama z siebie posiada neutralny charakter i dopiero wiążąc się z pobudzeniem seksualnym lub destrukcyjnym przyjmuje bardziej zróżnicowaną postać.
   Libido podlega rozwojowi. Człowiek przychodzi na świat jako już ukształtowana seksualnie istota, można więc przewidywać, że owa energia zaczyna się rozwijać już w fazie prenatalnej. We wczesnym okresie rozwoju noworodek skoncentrowany jest na odczuciach płynących z własnego ciała. Poprzez własne ciało kontaktuje się ze światem, ono staje się dla niego źródłem przyjemności. W tym najwcześniejszym okresie libido skierowane jest na własne ego. W tym sensie można mówić, że ciało staje się narzędziem działania popędów.
Z punktu widzenia seksuologii i ginekologii wieku rozwojowego istotne jest, że rozwój seksualny człowieka zaczyna się już od momentu determinacji płci.
Rozwój psychoseksualny jest integralną częścią rozwoju płciowego człowieka. Człowiek już od początku swego istnienia jest istotą seksualną, na co po raz pierwszy zwrócił uwagę Freud! Okresem największego różnicowania osobniczego i narządowego z biologiczno-medycznego punktu widzenia jest okres pokwitania. Czas ten jest okresem szczególnego nasilenia się przejawów aktywności seksualnej.
Według Freuda każdy z nas przechodzi przez kolejne stadia rozwoju psychoseksualnego - rozwoju libido - fazę narcyzmu (noworodek), fazę oralną (od 6 msc), fazę analną (do 2,3 r.ż.), fazę falliczną (od 3 do 4,5 r.ż.), fazę latencji (od ok. 6 - 10,11 r.ż.) oraz fazę genitalną (okres przedpokwitaniowy i dojrzewania). Rozwój ten nazwany jest psychoseksualnym, ponieważ jego organizacja przebiega wokół sfer erogennych.


(…)

… siebie lub innych.
Regresja :Powrót, zwykle pod wpływem stresu, do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Student płacze, wdaje się w bójkę, niszczy swoją własność, ubiera się dziecinnie, dziecinny w mowie. Identyfikacja z agresorem: Przejęcie i/lub atrybutów agresora, by zmienić się z odczuwającego strach w tego, kto budzi strach. Noszenie ubrań wojskowych lub broni.
90. Składniki osobowości w psychologii analitycznej - Jaźń, nieświadomość zbiorowa i indywidualna, archetypy - rodzaje i znaczenie.
„Każda teoria osobowości jest odbiciem problemów jej twórcy” ;)
Teoria osobowości Junga ma charakter systemowy. W sposobie rozumienia człowieka łączy myślenie teleologiczne i przyczynowe. Zachowanie człowieka jest wyznaczone nie tylko przez jego historię i historię całej ludzkości…
… ZBIOROWA- najgłębsza warstwa ludzkiej psychiki, powstała nie w trakcie życia jednostki, lecz w trakcie istnienia gatunku ludzkiego- obszar wspólny dla całego rodzaju ludzkiego. Nieświadomość zbiorowa to zarazem najważniejsze, jak i najbardziej kontrowersyjne pojęcie stworzone przez Junga. Poprzez analizę snów, Jung spotykał obrazy i motywy, których źródeł nie mógł odnaleźć w przeszłych doświadczeniach…
… [przyczynowość], ale też przez jego cele i aspiracje [teleologia].
Libido to ogólna energia psychiczna.
EGO- Ja- zespół wyobrażeń, który stanowi centrum pola świadomości i posiada wysoki stopień ciągłości i tożsamości; obraz własnej osoby; świadomy obszar osobowości. Świadomościowy eksponent Jaźni. Dzięki ego możemy obserwować wszystko, co się pojawia w naszej świadomości. „Empiryczne pozyskanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz