wykład - Psychoanalityczna teoria osobowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Psychoanalityczna teoria osobowości - strona 1 wykład - Psychoanalityczna teoria osobowości - strona 2

Fragment notatki:

Psychoanalityczna teoria osobowości.
ponieważ ojcem psychoanalizy jest Freud to wypadałoby powiedzieć że pierwotnie było tak jak u Freuda, a potem nastąpiły modyfikacje
Freud - rola libido (patrz pytanie 6.) późniejsi psychoanalitycy odrzucili niektóre założenia Freuda; 1. Jung zakwestionował w swojej teorii jakoby najważniejszym mechanizmem zachowania miała być seksualność oraz nie zgodził się z tezą o instynktownym, reaktywnym mechanizmie zachowania (uważał że zachowanie może być też celowe, ukierunkowane np. na realizację ambicji, planów); zmienił też sposób pojmowania „nieświadomości” (oprócz nieświadomości osobowej istnieje też nieświadomość zbiorowa, genetyczna - archetypy: Cień, anima, animus, mędrzec, Jaźń, bohater, matka i in.); 2. Adler wskazał natomiast na „dążenie do mocy” (dążenie do dominacji, władzy, sławy), jako jeden z mechanizmów napędowych zachowania oraz mechanizmy kompensowania poczucia niższości; podkreślał wyjątkowość jednostki (w przeciwieństwie do Freuda) oraz jej struktury, motywów itd, JUNG, ADLER - teorie teleologiczne
- POPĘDY, rodzaje potrzeb, dzielą się na popędy pierwotne (pokarm, popęd seksualny, unikanie bólu, potrzeba kontaktu ze światem) i popędy wtórne powstałe w wyniku socjalizacji, takie jak: * potrzeba bezpieczeństwa - unikanie zagrożeń, szukanie oparcia w drugiej osobie * potrzeby społeczne - poszukiwanie kontaktów z innymi ludźmi, miłości * potrzeby osobiste - zaspakajanie potrzeb prestiżu i uznania.
* kulturowy nurt psychoanalizy (psychoanaliza społeczna, neopsychoanaliza) - zgoda z tezą o nieświadomości motywacji, ALE rozszerzenie repertuaru popędów i źródła napięć motywujących do działania:
1. Karen Horney - dwa główne mechanizmy motywacyjne: a) potrzeba bezpieczeństwa (w efekcie braku jej zaspokojenia - lęk podstawowy), b) wyidealizowany obraz własnej doskonałości (Ja idealne) pozostającej w konflikcie z Ja aktualnym i/lub Ja realnym
2. Erich Fromm - najważniejszym mechanizmem motywacyjnym jest dążenie do integralności własnej osoby, decydującą siłą napędową jest przezwyciężanie czynników zewnętrznych, które próbują ją ograniczyć (prekursor podejścia humanistycznego)
3. Harry Sullivan - dwa mechanizmy motywacyjne: a) potrzeba bezpieczeństwa, b) potrzeba przyjemności
Cofer i Appley - podsumowanie psychodynamicznej teorii motywacji, ujętej w 4 kategoriach:
a) energia - biologiczne stany organizmu
b) geneza zachowania - popędy (potrzeby, instynkty)
c) samokontrola motywacji - najczęściej nieświadomej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz