Freud i Jung - omówienie poglądów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Freud i Jung - omówienie poglądów - strona 1 Freud i Jung - omówienie poglądów - strona 2 Freud i Jung - omówienie poglądów - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 11 (FREUD 2, JUNG 1)
człowiek potrzebuje religii (wielkie monoteistyczne religie) bo potrzebuje silnego ojca (autorytetu)
nakazy totemiczne - analizowane jako system społeczny a nie religijny
uczucia religijne biorą się z uczucia oceanicznego
„Mojżesz i monoteizm”: na czym polega specyfika kultury żydowskiej? Mojżesz stworzył naród żydowski. Bóg „dostosowany” do potrzeb Mojżesza. „Wielki człowiek” Mojżesza = człowiek, który zmienia świat. Wg Freuda Mojżesz właśnie takim człowiekiem był. Mojżesz jako upostaciowienie Boga. relacja dziecko-matka: emocjonalna, zmysłowa. Relacja dziecko-ojciec: intelektualna, nie jest to związek bezpośredni
przejście do monoteizmu = przejście do patriarchalizmu; od zasady zmysłowej do intelektu tabu = rzecz, kodeks, prastary zakaz narzucony z zewnątrz, skierowany przeciwko najsilniejszym żądzom człowieka; nieświadomie pragniemy przekroczyć zakaz tabu; stosunek ambiwalentny; u podstaw tabu leży wyrzeczenie, którego dowodem jest skrucha, którą odczuwa człowiek po przekroczeniu tabu
tabu:
zmarłych
władców
wrogów
tabu przestrzega przed rzeczami, których nie wolno robić. Są tabu święte, ale też nieczyste kultura = suma osiągnięć technicznych i organizacyjnych, która odróżnia nas od zwierząt
koncepcja hordy pierwotnej od Darwina
wielkie stada, którymi rządzi Wielki Samiec, który ma wszystkie samice. To nie podoba się samcom i zabijają go. Mają kompleksy, tworzą kulturę, „deifikują” Wielkiego Samca.
kompleks Edypa (chłopiec rywalizuje z ojcem o matkę)
zakaz kazirodztwa
potrzeba Boga-Ojca
ambiwalencja uczuć Carl Gustav Jung specjalizuje się w psychiatrii
spotyka się z pracami Freuda, współpracują ze sobą, zakładają Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalityczne, ale potem ich drogi się rozchodzą. Freud wychodzi od strony medycznej, Jung nie
za Jungiem - tradycja gnostyczna, protestantyzm (Luter i Kalwin), mistyka niemiecka (Hegel, Fichte, Schiller), przyrodoznawstwo (Darwin, Mendel), psychiatria i psychologia, antropologia (Bachoffen, Bastian, Tylor), socjologia (Durkheim) i historia nieświadomość zbiorowa (u Freuda jej nie ma; tu znajdują się archetypy - pierwotny strukturalny element ludzkiej psyche, stany gotowości a zarazem emocje i obrazy. Odziedziczone po przodkach, ale jednocześnie elastyczne)
indywidualna
u Junga nie mówi się o popędach, tylko o instynktach. Libido = ogólna energia psychiczna. Instynkty = niewolny pęd ku pewnym czynnościom 5 czynników instynktownych twórczość - głównie artystyczna
refleksja - dążenie do sensu + poszukiwania religijne


(…)

… w swoje przeciwieństwo: pierwiastek męski-żeński, duch-materia, ekstrawersja-introwersja, życie-śmierć)
świadomość zbiorowa (duch czasu) - wszystkie możliwe, zobiektywizowane na danym stopniu rozwoju kultury treści (to, jak postrzegamy świat i co z tym robimy)
świat zewnętrzny ma 2 aspekty:
poziomy - dziedzina przedmiotów
pionowy - świat duchowy + wartości i normy. Tworzy kulturę
kompleks - fragmenty psychiczne…
…. Paradoksalnie: mężczyźni - skłonni do poligamii (1 obraz animy), kobiety - do monogamii (wiele obrazów animusa)
anima i animus w nieświadomości kolektywnej reprezentują pierwiastek męski i żeński
rozwój ego => rośnie nieświadomość
cień - opozycja w stosunku do ego; personifikacja nieświadomości indywidualnej; archetyp; element, który sprawia, że „przyrasta” nasza ciemna strona. Zbiór niezaspokojonych pragnień…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz