Teoria kultury

note /search

Ewolucjonizm - definicja i omówienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1883

Wykład 3 (EWOLUCJONIZM 1) ewolucjonizm: 1859 - 1890 myślenie ewolucjonistyczne: Teodor Waitz, 1 tom „Antropologie der Natur Wulker” Karol Darwin, „O pochodzeniu gatunków“ Marks Spencer ewolucjonizm w obrębie nauk humanistycznych próba odnalezienia wspólnego prawa dla wszystkiego - prawo ew...

Freud i Jung - omówienie poglądów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2114

Wykład 11 (FREUD 2, JUNG 1) człowiek potrzebuje religii (wielkie monoteistyczne religie) bo potrzebuje silnego ojca (autorytetu) nakazy totemiczne - analizowane jako system społeczny a nie religijny uczucia religijne biorą się z uczucia oceanicznego „Mojżesz i

Teoria kultury - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria kultury
Pobrań: 2842
Wyświetleń: 7630

...10. Rozwiniemy mecenat państwa w dziedzinie kultury. Kultura i sztuka wymagają klimatu wolności, szacunku i opieki. Tylko w takich warunkach kultura i sztuka sprostać mogą wymogowi odpowiedzialnego udziału Polaków w dialogu między kulturami różnych narodów w coraz silniej integrującym się...

Przekład a kultura

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Teoria kultury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2352

Czy tłumacz XXI wieku jest humanistą. Zajęcia prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim przez dr hab. Marię Piotrowską. Notatka to 1 strona. Notatka porusza zagadnienia takie jak: kulturotwórcza rola tłumacza, kulturotwórcza rola literatur w przekładzie oraz problematyka specyficznych kontekst...

Teoria kultury - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teoria kultury
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2135

Teoria kultury 24.02.2011 Temat: Ludyczny aspekt kultury J. Huizinga Homo ludens Zabawa — czynność swobodna, którą odczuwa się jako „nie tak pomyślaną” Zabawa jest starsza od kultury Bawią się także zwierzęta Zabawa — czynność nadbudowana (po zaspokojeniu podstawowych potrzeb) Zabawa jest zn...

Dyfuzjonizm - definicja i przedstawiciele

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2583

Wykład 5 (DYFUZJONIZM 1) twórca, nestor myśli antropologicznej - etnologii porównawczej - ojciec Lafitau , który przez 60 lat żył wśród Indian kanadyjskich; autor koncepcji monogenezy człowieka etnologia porównawcza = szukanie zapożyczeń R...

Teorie powstawania państwa - przedstawiciele

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Wykład 2 Tomasz Hobbes odrzucił pogląd o społecznej naturze człowieka pkt wyjścia - stan natury rozbity przez egoizm ludzki = wojna, w której wygrali najsilniejsi i połączyli się w społeczeństwo przymioty moralne = wynik pracy własna pra...

Antropologia na przestrzeni wieków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Wykład 1 początek XIX w. - rodzi się antropologia źródło - refleksja, „że inni są inni” starożytni Grecy: od Egipcjan - rozwinięta refleksja o charakterze medycznym ekspansja kolonialna powstanie systemów filozoficznych nie pod...

Bronisław Malinowski - antropologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2821

Wykład 9 (MALINOWSKI) kultura = integralna całość, składa się z narzędzi i dóbr konsumpcyjnych potrzeby o charakterze biologicznym - zaspakajane przez wtórne środowisko (kulturę) standard - pojawienie się nowych potrzeb. Ludzkie zachowanie jest zdeterminowane przez coraz to nowe konieczności. S...

Ernst Cassirer - życiorys

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria kultury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

Wykład 14 XIX w.: oddzielenie świata człowieka od świata natury, polemika z naturalistami Koniec XIX w. - neokantyzm, teoria poznania celem filozofii Ernst Cassirer 1874-1945, studia: li...