Dyfuzjonizm - definicja i przedstawiciele

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyfuzjonizm - definicja i przedstawiciele - strona 1 Dyfuzjonizm - definicja i przedstawiciele - strona 2 Dyfuzjonizm - definicja i przedstawiciele - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 5 (DYFUZJONIZM 1)
twórca, nestor myśli antropologicznej - etnologii porównawczej - ojciec Lafitau , który przez 60 lat żył wśród Indian kanadyjskich; autor koncepcji monogenezy człowieka
etnologia porównawcza = szukanie zapożyczeń Ratzel od niego zaczyna się główny nurt dyfuzjonizmu
profesor uniwersytetu w Lipsku
„ Antropogeografia ”
nie był twórcą teorii migracji (jej prekursorem był Moritz Wagner)
geograf; wprowadził do badań nad kulturą dociekania o charakterze geograficznym
interesował się głównie kulturą materialną
uważał, że w przypadku ruchów naturalnych zapożyczenia od jednego do drugiego ludu nie są przypadkowe
badania w Afryce i Melanezji
odrzuca ideę naturalnej wynalazczości człowieka; człowiek - nietwórczy; podobieństwa - wynik zapożyczeń
migracje i kontakty - przyczyna stagnacji albo rozwoju społeczeństw
wskazał na różnice, które wypływały z istnienia ludzi w określonych środowiskach; ale nie jest deterministą geograficznym
uważany za twórcę tzw. kryterium formy : podobieństwa kulturowe powinny być poszukiwane w cechach 2-rzędnych, wynikają z migracji i dyfuzji. Cechy 1-rzędne wynikają z istoty, przeznaczenia, materiału, funkcji. Cechy 2-rzędne nie są tak istotne, mogą się zmieniać, bo nie wynikają z istoty i przeznaczenia Leo Frobenius najpierw dyfuzjonista, potem zaprzeczył temu kierunkowi
badacz terenowy: Afryka, Melanezja, Indonezja; maski, domy, ubiory, tarcze
wprowadził kryterium ilości (im większa jest ilość podobnych cech niezależnych funkcjonalnie, tym większe prawdopodobieństwo powiązania między elementami)
badał powiązania elementów kulturowych w całe kompleksy
pojęcie kręgu kulturowego : cechy i istnienie geograficzne
rozszerzenie teorii migracji Bernard Ankermann badał Afrykę
współpracował z Groebnerem (Muzeum Etnograficzne w Berlinie)
kwestia kręgów kulturowych i warstw kulturowych Fritz Groebner „Melodie der Etnologie”, 1911
rozbudowa koncepcji kręgów i warstw: rozszerzenie na obszar całego świata
ostateczne ustalenie monogenezy kultur
trochę zmienił kryterium formy (jakości)
próba odtworzenia względnej chronologii kontaktów między ludami (bez konkretnych dat)
2 szkoły niemiecka wczesna : do Groebnera i Ankermana niemiecko-austriacka : od Schmidta; czasem dzielona na 2:
wiedeńska 1 (pod Anschlussie przeniesiona do Szwajcarii)
wiedeńska 2 Wilhelm Schmidt monogeneza ludzkości w Azji . Koncepcja oparta na Groebnerze; kultura wywodzi się z Azji, potem się rozgałęzia. Dyfuzjonizm próbuje badać przecięcia, miejsca styku


(…)

… się rozgałęzia. Dyfuzjonizm próbuje badać przecięcia, miejsca styku
brak środków transportu i kontaktów => ukonstytuowanie kilku najważniejszych kręgów kulturowych. Ludzie docierają do Afryki i Ameryki
1937 praca „Handbuch der Metode” - opis kryteriów formy i ilości + kryteria pomocnicze:
stopnia pokrewieństwa
ciągłości Paweł Szebesta
największy badacz Pigmejów w historii
urodzony w Piotrowicach :) 1904 powstanie gazety „Antrophos”
1931 powstanie Instytutu Antrophos: działalność naukowa (lingwistyka, religioznawstwo, prehistoria, antropologia fizyczna)
Wykład 6 (DYFUZJONIZM 2)
Schmidt
najpierw uznaje schemat rozwojowy Groebnera; ważne, jakie kultury następują po sobie; wychodzi od kręgu kultury pigmejskiej, reszta - potomkowie potem koncepcja podważona, bo Pigmeje tylko w Afryce
podział: kultury prymarne…
… (jako zmiany), ale nie zgadza się na opcję ewolucjonistyczną (nie ma wg niego przechodzenia na następne stadia)
zamiast metody porównawczej - metoda historyczna: każda kultura rozwija się wg ogólnych praw; zmiany zależą od określonej sytuacji danej kultury; ważna rola historii (partykularyzm historyczny, monografizm historyczny); zawsze jesteśmy pochodną historii; kontekst!
trzeba badać konkretne kultury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz