Rozwój antropologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój antropologii - strona 1 Rozwój antropologii - strona 2 Rozwój antropologii - strona 3

Fragment notatki:

Antropologia kulturowa - dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
Antropologia kulturowa akcentuje w badaniach różnorodność kultur i bada odniesienie zachowań ludzkich do ogólnego kształtu kultury danej społeczności. Ten dział nauki sięga korzeniami epoki wielkich odkryć geograficznych.
Antropologię kulturową jako dyscyplinę naukową możemy podzielić (co najmniej) na trzy tradycje.
1. Europejska (tutaj najsilniejszy wpływ ma antropologia francuska i niemiecka) W tradycji europejskiej w skład antropologii kulturowej wchodzą:
etnologia
etnografia
2. Anglosaska (brytyjska) W tradycji brytyjskiej w skład antropologii kulturowej wchodzą:
etnologia
etnografia
językoznawstwo
3. Amerykańska W tradycji amerykańskiej w skład antropologii kulturowej wchodzą:
archeologia
antropologia fizyczna
etnologia
etnografia
językoznawstwo
Terminy "etnologia", "etnografia" i "antropologia kulturowa" często używane są wymiennie. Przyjmuje się, że etnografia to czysty opis kultury, etnologia - ogólniejszy opis wraz z wnioskami, a "antropologia kulturowa" to nauka zajmująca się teoriami dotyczącymi kultury. Rozdział między nimi jest trudny do przeprowadzenia.
Jednocześnie istniały też różne tradycje odnośnie tych nazw. Termin "etnografia" używany był na terenach będących pod wpływem myśli rosyjskiej, "etnologia" francuskiej, a "antropologia kulturowa" w kręgu anglosaskim. Wszystkie te terminy dotyczyły nauki o kulturach.
Ewolucjonizm w naukach społecznych i historii, zwany także ewolucjonizmem kulturowym lub ewolucjonizmem kulturowo-społecznym jest zbiorem teorii opisujących ewolucję społeczeństwa, które przechodzi przez poszczególne etapy podczas rozwoju społecznego. Ewolucjonizm jest jedną z najstarszych teorii w socjologii i antropologii kulturowej i w swojej klasycznej postaci został sformułowany (i dominował w całej nauce) w XIX wieku.
Główne nurty i przedstawiciele myśli ewolucjonistycznej. Do klasycznych twórców ewolucjonizmu zaliczani są: Auguste Comte, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Lewis Henry Morgan, Edward Burnett Tylor, Ferdinand Toennies
Wyróżnia się tak zwany ewolucjonizm unilinearny (określany też jako jednoliniowy albo klasyczny), ewolucjonizm uniwersalny i multilinearny.
Duży wpływ ewolucjonizm wywarł na szkołę chicagowską, przyczyniając się do stworzenia koncepcji ekologii społecznej w analizach zbiorowości miejskich.


(…)

… wykształca się animizm czy totemizm. Wierzenia religijne stopniowo się komplikują, tworząc pewien kanon wiary. Wymaga to zmiany organizacji społecznej i stworzenia kasty kapłanów. Społeczeństwa wkraczają w etap politeizmu, który w końcu przekształca się w monoteizm.
Myśl ewolucjonistyczna odrodziła się w latach 30. XX wieku jako tzw. ewolucjonizm uniwersalny, który jednak znacznie złagodził dogmaty…
… się w związku z próbami wyjaśnienia snów, wizji i od-miennych stanów świadomości. Wraz z rozwojem kultury animizm przekształca się w wiarę w zwierzęta czy rośliny (totemizm), ewoluuje w fetyszyzm (obiekty nieożywione) i w końcu manizm (zmarli przodkowie);  politeizm - zakłada, że dusze stają się bóstwami;  monoteizm - zakłada, że stopniowa hierarchizacja bóstw prowadzi do idei Boga Najwyż-szego. Dyfuzjonizm…
… od normy będą łatwe do wychwycenia); możemy wyznaczać na tej podstawie wzory zachowań
schemat instytucji:
*instytucja - zespół tradycyjnych wartości wytworzonych przez człowieka wokół którego ludzie się zbierają ku nadrzędnemu celowi
zasada naczelna (karta albo statut)
personel normy
urządzenia materialne
działalność
funkcja
+analiza funkcjonalna - po co?
+analiza instytucjonalna - jak to działa…
… duchowe (spiritual beings), stanowiący podstawę wszystkich systemów religijnych, w tym monoteizmu. Tylor wniósł również znaczący wkład w rozwój teorii przeżytków kulturowych. Jest twórcą tzw. wyliczającej definicji kultury - kultura czyli cywilizacja jest złożoną całością, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, obyczaje oraz wszelkie inne zdolności i nawyki zdobyte przez człowieka jako członka…
… tworzy nasz strach. Człowiek jest narzędziem ducha.
A.N.Condorcet- nauki o człowieku powinny być oparte na przyrodoznawstwie. Człowiek posiada zdolnośc do porządkowania zjawisk, jest obiektywny. Człowiek posiada nieograniczoną możliwość doskonalenia się.
Charcot-pionier w leczeniu histerii hipnozą, można pobudzać psychikę wprowadzając ją w specyficzny stan bez skalpela, za pomocą hipnozy i rozmowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz