Antropologia

note /search

Antropologia - omówienie zagadnień

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Antropologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2100

Antropologia to nauka badająca człowieka w czasie i przestrzeni. kulturowa - bada kulturę materialną i duchową człowieka fizyczna : filogenetyczna - bada pochodzenie naszego organizmu (rozwój rodowy) populacyjna - bada wewnątrz gatunkowe zróżnicowanie człowieka (historia) ontogenetyczna - bada rozw...

Antropologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2030

Antropologia 19.11.2010 r. Obrzędowość Słowiańska skupia się wokół przesileń. Jesień, w związku pracami gospodarskimi, zrównanie jesienne było przesunięte na początek listopada, wtedy były jeszcze dobra pogoda. Po zrównaniu nie wolno było już nic robić w polu. W zrównaniu i przesileniu mamy kont...

Antropologia cią dalszy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

10.12.2010 r. Antropologia Zmarłemu który wracał trzeba było odciąć głowę i włożyć odwrotnie w krocze. Świat zmarłych odwrócony do góry nogami. Strzyga - żywy trup, trzeba było wbić osinowy kołek...

Antropologia słowne opowieści komiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Antropologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

19.12.2010 r. Antropologia Słowne opowieści komiczne Kawały- zwarty z wyrazista pointa, szybka reakcja na ocenę rzeczywistości. Zasłyszany dialog. Forma zagadki. Wspólnota śmiechu (nie zawsze każdy żart bawi w danym kręgu kulturowym). Wąchock (…) … być Cię podkarało, bodaj byś zginął, niech C...

Antropologia społeczna - Ewolucjonizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 5733

Wykłady z antropologii społecznej. 26 stron notatek z antropologii w formacie doc. W notatce poruszono następujące zagadnienia: Ewolucjonizm, E. Tylor, J. Lubbock, J. Frazer, W. Smith, darwinizm, antropologia naukowa, Filozofowie społeczni (A. Comte, H. Spencer), cywilizacja, animizm, cywilizacja pi...

Pojęcie kultury

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Antropologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3234

Na 4 stronach tekstu wytłumaczono jej zasadnicze elementy - korzystając z dwóch następujących źródeł bibliograficznych: Świat człowieka, świat kultury. Antologia tekstów klasycznych antropologii oraz Słownik socjologiczny Krzysztofa Olechnickiego i Pawła Załęckiego. Do referatu dołączono fotografię...

Filozofia dialogu i personalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Antropologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3332

WYKŁAD 6 FILOZOFIA DIALOGU BUBER Filozofia dialogu: - Relacja z Ty jest bezpośrednia. Między Ja i Ty nie ma pojęć, wiedzy ani fantazji, a pamięć przekształca się, kiedy przechodzi od szczegółu do całości. Między Ja i Ty nie ma celu, pożądania, antycypacji, a tęsknota zmienia się, gdy przechodzi od...

Ewolucjonizm-opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Antropologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2051

Ewolucjonizm - czyli orientacja teoretyczna, której podstawowym paradygmatem teorii kultury jest koncepcja ewolucji kulturowej. Jest źródłem zmienności kultury ludzkiej oraz powoduje wszechstronny rozwój od form prostych do złożonych. Jest ni...