Antropologia - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropologia - omówienie zagadnień - strona 1

Fragment notatki:

Antropologia to nauka badająca człowieka w czasie i przestrzeni. kulturowa - bada kulturę materialną i duchową człowieka fizyczna : filogenetyczna - bada pochodzenie naszego organizmu (rozwój rodowy) populacyjna - bada wewnątrz gatunkowe zróżnicowanie człowieka (historia) ontogenetyczna - bada rozwój osobniczy człowieka
Rozwój to proces ukierunkowanych i zachodzących w czasie zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian czyli fazy rozwojowe osobnika, wykazujące różnicowanie się tego osobnika pod określonym względem. R (f) = G + E + T
Składowe rozwoju : rozrost - przyrastanie masy; objętość komórek różnicowanie -doskonalenie struktury komórek dojrzewanie - doskonalenie funkcji komóre
POZIOM ROZWOJU - wynik interakcji pomiędzy genotypem osobnika a czynnikami środowiska zewnętrznego.
LISTKI ZARODKOWE: ektoderma - zewn: układ nerwowy; naskórek, szkliwo zębów. mezoderma - układ kostny, krwionośny, mięśniowy, płciowy; skóra, gruczoły. endoderma - wewn. układ pokarmowy, oddechowy, moczowo - płciowy. BŁONY PŁODOWE: kosmówka - kosmakami zrasta się ze ścianą macicy tworząc łożysko owodnia - otacza ciało zarodka, tworzy jamę owodni wypełnioną płynem owodniowym . omocznia - z czasem rozrasta się w pępowinę. Pierwotnie jest słabo rozwinięta, powstaje jako uwypuklenie się tylnej ściany jelita. DYMORFIZM PŁCIOWY : - to dwupostaciowość organizmów przejawia się zróżnicowaniem morfologicznym i psychicznym dwóch osobników różnej płci należących do tego samego gatunku. - to ukierunkowany rozwój cech w zależności od płci.
Trendami sekularnymi nazywamy długookresowe tendencje przemian zachodzące w ciągu jednej lub kilku dekad. Zmiany te mają charakter adaptacyjny, nie ewolucyjny Wywołują między pokoleniową zmienność niektórych właściwości morfo funkcjonalnych. Zachodzą pod wpływem rozwoju cywilizacji. POZYTYWNE oznaczają wzrost rozmiarów ciała, wcześniejsze dojrzewanie, podwyższenie sprawności fizycznej i są rejestrowane od ponad stu lat jako wyraz poprawy sytuacji ekonomicznej.
NEGATYWNE odwrotnie
AKCELERACJA ROZWOJU: Jest to międzypokoleniowe przyśpieszenie rozwoju biologicznego i dojrzewania, a więc wcześniejsze osiąganie kolejnych etapów rozwojowych. Bardziej przejawia się u chłopców.
ADAPTACJA: Przystosowanie puli genów do środowiska Dotyczy populacji Zachodzi na skutek zmian częstości występowania genów w populacji pod wpływem działania doboru naturalnego. Ma charakter genetyczny Jest utrwalona w genach i przekazywana z pokolenia na pokolenie ADAPTABILNOŚC : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz