Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

note /search

Nerwy czaszkowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 4564

NERWY CZASZKOWE - PODAJ ICH CHARAKTER CZYNNOŚCIOWY. Nerwy czaszkowe, parzyste, odchodzą od mózgowia i wychodzą przez otwory podstawy czaszki, zaopatrują one główne narządy głowy. NERWY WĘCHOWE: rozpoczynają się w nabłonku pola węchowego jamy nosowej, przez otwory kości sitowej wnikaj do jamy czasz...

Rodzaje połączeń kostnych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3766

RODZAJE POŁĄCZEŃ KOSTNYCH (OMÓWIĆ Z PUNKTU WIDZENIA RUCHOMOŚCI). To jest podział anatomiczny: Połączenia między kośćmi dzielą się na: stawy pełne i jamowe. Do stawów pełnych zalicza się więzozrosty, kościozrosty, chrząstkozrosty. Każda z tych form może z biegiem czasu ulec skostnieniu (np. połącz...

Ruchy w obręczy kończyny górnej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3290

RUCHY JAKIE MOGĄ ZACHODZIĆ W OBRĘCZY KOŃCZYNY GÓRNEJ I OKREŚL UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MIĘŚNI W ICH REALIZACJI. Obręcz barkowa człowieka połączona jest z tułowiem za pomocą jednego stawu i mięśni, na których jest zawieszona. W szparze stawowej...

Ruchy w stawach promieniowych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2023

RUCHY JAKIE MOGĄ ZACHODZIĆ W STAWACH PROMIENIOWO - ŁOKCIOWYCH I OKREŚL UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MIĘŚNI W ICH REALIZACJI. Pozostałe ruchy przedramienia tj. nawracanie i odwracanie zachodzą w stawie ramienno - promieniowym i promieniowo - łokciowym bliższym i dalszym, wokół osi biegnących przez główki k...

Ruchy w stawie biodrowym

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3465

RUCHY JAKIE MOGĄ ZACHODZIĆ W STAWIE BIODROWYM I OKREŚL UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH MIĘŚNI W ICH REALIZACJI. Staw biodrowy łączy wolną część kończyny dolnej z obręczą miedniczną. Liczne więzadła wzmacniają torebkę i hamują odpowiednie ruchy. Ponadt...

Skóra - budowa, czynności i narządy pomocnicze

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 875
Wyświetleń: 5936

SKÓRA - BUDOWA,CZYNNOŚCI I NARZĄDY POMOCNICZE. SKÓRA zbudowana z: NASKÓREK: pokrywa powierzchnię zewnętrzna skóry właściwej. Naskórek to zrogowaciały nabłonek płaski, grubość jest zróżnicowana; od skóry właściwej wnikają brodawki i wypustki. Naskórek pozbawiony jest naczyń własnych, ma 2 warstwy: ...

Śledziona - budowa i funkcje

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3157

SLEDZIONA-BUDOWA.FUNKCJA.POŁOŻENIE. Śledziona jest narządem chłonnym należącym do układu krwionośnego. Położona jest w jamie brzusznej, w podżebrzu lewym. Na kształt śledziony wpływają są...

Splot lędźwiowo-krzyżowy

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4165

SPLOT LĘDŹWIOWO - KRZYŻOWY I GUZICZNY.LOKALIZACJA,BUDOWA,ZAKRES UNERWIENIA. SPLOT LĘDŹWIOWY - powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych lędźwiowych. Układa się na wyrostkach żebrowych kręgów lędźwiowych. Oddaje gałęzie krótkie do mięśni grzbietu oraz gałęzie długie do mięśni brzucha i kończyn...

Splot szyjny i ramienny

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3640

SPLOT SZYJNY I RAMIENNY - BUDOWA I ZAKRES UNERWIENIA. SPLOT SZYJNY powstaje z gałęzi brzusznych nerwów. Leży w okolicy wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych. Odchodzą od niego liczne gałęzie do mięśni szyi i do przepony (nerw przeponowy), a ...

Stawy kończyny dolnej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 4396

STAWY KOŃCZYNY DOLNEJ (BUDOWA I RUCHOMOŚĆ). STAW BIODROWY: łączy miednicę z częścią wolną kończyny dolnej. Jest to staw kulisty, panewkowy, wieloosiowy. Powierzchnie stawowe tego stawu tworzą: Powierzchnia księżycowata panewki kości miednicznej i