Ewolucjonizm-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucjonizm-opracowanie - strona 1 Ewolucjonizm-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ewolucjonizm - czyli orientacja teoretyczna, której podstawowym paradygmatem teorii kultury jest koncepcja ewolucji kulturowej. Jest źródłem zmienności kultury ludzkiej oraz powoduje wszechstronny rozwój od form prostych do złożonych. Jest nieustannym postępem. Zgodnie z zasadą ewolucji, organizmy społeczne, podobnie jak naturalne, przechodzą od stadiów niższych do wyższych, różnicując się, porządkując i doskonaląc swoje zdolności adaptacyjne. Rozwój społeczeństwa i kultury ma charakter stadialny, konwergentny - wszyscy zmierzają do tego samego punktu celu; i jednoliniowy - przejście przez wszystkie i te same etapy. Baza tego co jest teraz jest to co było wcześniej.
Do zasadniczych zagadnień ewolucjonizmu należą:
Liczba dróg ewolucji
Sekwencja ewolucji
Jej pomiar oraz kryteria postępu
Problem regresu
Ciągły lub skokowy rozwój
Do głównych faz rozwojowych ewolucjonizmu zalicza się:
Teoretyczny progresywizm - charakter prekursorski, powstał pod wpływem ówczesnego klimatu intelektualnego. XIII w. i pierwsza połowa XIX
Klasyczny ewolucjonizm schematyczny - druga połowa XIX w. novum klasycznego ewolucjonizmu schematycznego stanowiła próba stworzenia jednolitego systemu teoretycznego. Podstawowe założenia: jedność świata, jedność natury ludzkiej, odpowiedniość praw lub prawidłowości, zmienność i cechy zmiany, postęp wraz z jego charakterystyką, genetyzm, metoda porównawcza.
Duże znaczenie przywiązywano do analizy przeżytków kulturowych - elementy kultury takie jak praktyki, zwyczaje, wierzenia. Zmodyfikowane w późniejszych stadiach. Rekonstruowanie pozostałości elementów kultury.
Przedstawiciele: H. Spencer - prawa ewolucyjne obowiązujące w przyrodzie, społeczeństwie, we wszechświecie. Wyróżniał ewolucję organiczną, ponadorganiczną, nieorganiczną. Wyróżnił dwa typy społeczeństwa a) kryterium struktury i funkcji: społeczeństwo militarne(stadia dzikości), społeczeństwo przemysłowe (stadia cywilizacji)
b) stopień złożoności: społeczeństwo proste i społeczeństwo złożone (podwójne, potrójne).
Teoria Spencerowska ma charakter makroewolucyjny. L. H. Morgan - badał plemię Indian Irokezów. Zajmował się systemami pokrewieństwa wyróżnił dwa rodzaje : klasyfikacyjny (malajski i turański) oraz opisowy (aryski). Systemy pokrewieństw (stany): bezład seksualny, rodzina kazirodcza(majski system pokrewieństwa), rodzina punualna (swoista) - małżeństwo grupowe, rodzina parzysta(para zamieszkująca osobno), rodzina patriarchalna (wielożeństwo), rodzina monogamiczna. Wyróżnił trzy stadia rozwoju ludzkości: dzikość, barbarzyństwo, cywilizację. A. Bastion - teza o jedności psychicznej człowieka - dzięki jedności istnieją idee elementarne i wtórne.

(…)

…), rodzina patriarchalna (wielożeństwo), rodzina monogamiczna. Wyróżnił trzy stadia rozwoju ludzkości: dzikość, barbarzyństwo, cywilizację.
A. Bastion - teza o jedności psychicznej człowieka - dzięki jedności istnieją idee elementarne i wtórne.
E. B. Tylor - stworzył teorię przeżytku kulturowego
- kultury ludzkie rozwijały się wzdłuż tej samej linii rozwojowej od szczebli niższych do wyższych, przechodząc…
…, im bardziej są one różnorodne, a zarazem doskonałe, tym wyższy szczebel rozwoju dana kultura reprezentuje. - klasyczni ewolucjoniści wierzyli w doktrynę społecznego darwinizmu; darwinizm społeczny podkreślał, że niektóre społeczeństwa i jednostki były lepiej wyposażone do rządzenia i dominacji niż inne. Kulturę europejską uważano za najbardziej kumulatywną i rozwiniętą, a tym samym w największym stopniu predysponowaną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz