Teoria kultury - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 7378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria kultury - wykłady - strona 1 Teoria kultury - wykłady - strona 2 Teoria kultury - wykłady - strona 3

Fragment notatki:
...10. Rozwiniemy mecenat państwa w dziedzinie kultury.
Kultura i sztuka wymagają klimatu wolności, szacunku i opieki. Tylko w takich warunkach kultura i sztuka sprostać mogą wymogowi odpowiedzialnego udziału Polaków w dialogu między kulturami różnych narodów w coraz silniej integrującym się świecie.
Mecenat nad kulturą i życiem artystycznym oraz troskę o świadectwa przeszłości uważamy za obowiązek władz publicznych i obywatelską powinność.
Podstawowym celem polityki kulturalnej w państwie powinno być zapewnienie demokratycznego dostępu do dóbr kultury i do uczestnictwa z życiu kulturalnym. Wprowadzimy nowe instrumenty finansowania najważniejszych instytucji kultury, zapewniając im stabilizację i warunki rozwoju. Stworzymy system uzupełniania wydatków państwa i samorządów opłacalną zachętą dla mecenatu prywatnego....


...W badaniach mikrobiologicznych używa się do dziś określenia kultury – żywe kultury bakterii (kiedy są celowo wytworzony przez człowieka). Pierwotne rozumienia słowa kultura używa się w stosunku do kultury upraw rolniczych, no. kultura uprawiania ryżu w Chinach. Wszelkie działania nakierowane nie tylko na uprawę roli ale również ingerencja człowieka w świat przyrocy o charakterze celowym i świadomym nastawionym na zaspakajanie jego potrzeb (następne stosowanie pojecia kultury)...

KULTURA - DEFINICJE I SKRYPT
1. Polityka kulturalna wg Kłoskowskiej - ogół zasad i reguł wyrażonych w explicite lub implicite, którym podporządkowana jest działalność instytucji publicznych lub prywatnych, wywierających wpływ na zinstytucjonalizowane formy twórczości, rozpowszechniania i udostępniania treści oświatowych, artystycznych, literackich i rozrywkowych.
Podmiot PK - instytucje publiczne i prywatne formy działalności - zinstytucjonalizowane formy twórczości działalność głównie na sfery - rozpowszechniania..
Explicite - wyrażone wprost, bezpośrednio np. program, prawo; nie do końca wiarygodna
Implicite - niejawne, nie wyrażone wprost - interpretacja, weryfikujemy poprzez praktykę polityczną; to co wyrażone w explicite wymaga weryfikacji; praktyka polityczna
2. Polityka kulturalna wg UNESCO - suma światowych ukierunkowanych przedsięwzięć i działań ( jak i brak odpowiedniego działania) mających na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, poprzez maksymalne wykorzystanie środków i dóbr, którymi społeczeństwo dysponuje w jakimś okresie.
3. definicja- skrypt - świadome, celowe i zorganizowane oddziaływanie na proces kulturowy
Przesłanki polityki kulturalnej (def nr 3)
Łączne ujmowanie teorii i praktyki, intencji i działań, zamierzeń i realizacji
Podana definicja zakłada radykalne oddzielenie, zdecydowane odróżnienie polityki kulturalnej od procesu kulturowego
Polityka kulturalna oznacza dążenie do zapanowania nad ta kulturą i odciśnięcia na niej pożądanych rysów - skutek może być różny
Z rozdzieleniem polityki kulturalnej i procesu kulturowego wiąże się relatywizacja wzajemnych stosunków między tymi dwoma czynnikami. Obydwie strony sa aktywne i wzajemnie na siebie oddziaływają . Układ sił zawsze jest niestabilny, chwiejny, zmienny . dla polityki kulturalnej jest on tym bardziej niekorzystny, im mniej okazuje ona respektu dla immanentnych praw procesu kulturowego.
PODMIOTY POLITYKI KULTURALNEJ
Podmiot - kto dana politykę kulturalną inspiruje i obmyśla, kto definiuje jej programowe cele, kto ja realizuje sterując mechanizmami różnych organizacyjnych instrumentów i kto za nią i za jej efekty ponosi odpowiedzialność. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz