Międzynarodowe stosunki kulturowe 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki kulturowe 1 - strona 1 Międzynarodowe stosunki kulturowe 1 - strona 2 Międzynarodowe stosunki kulturowe 1 - strona 3

Fragment notatki:


1. Szerokie i wąskie rozumienie kultury: • rozumienie szerokie wszystko co ludzie mają, tworzą, posiadają, ich idee, normy społeczne (niepisane sposoby zachowania sie ludzi w danym społeczeństwie) • rozumienie wąskie wytwor działalności artystycznej Kultura … → może być czynnikiem ułatwiającym wspołpracę międzynarodową (państwa europejskie i łatwość wspołpracy między nimi) → czynnikiem utrudniającym ( wspołpraca z krajami Islamu) → bądź neutralnym ( w ogole nie oddziałuj - jak w przypadku USA i Arabii Saudyjskiej) Kultura jako zmienna zależna oznacza, iż jej wpływ na stosunki międzynarodowe jest zależny także od innych czynnikow , jak np. uwarunkowania ekonomiczne, bądź polityczne. 2. Etapy MSK stosunki żywiołowe-niesformalizowane, niezorganizowane, nieograniczone przez prawo, dzielą się na dwa etapy od początku historii do XIX wieku, a także od XIX wieku do XXI w., kiedy to stosunki międzynarodowe zostały zinstytucjonalizowane (nastąpiło przejście z żywiołowych sm do bardziej trwałych, uregulowanych w prawie) ▪ Drugim etapem MSK była instytucjonalizacja stosunkow międzynarodowych, ktora następowała już od XIX wieku . Jest to przejście do form uregulowanych prawnie. W tym czasie powstało wiele organizacji o charakterze formalnym, jak np. ONZ, czy UE. 3. Dyfuzja kulturowa proces przenoszenia elementow kultury pomiędzy społecznościami albo kulturami. Instrumentami dyfuzji kulturowej są: -handel, -związki dynastyczne ▪ Przykładem dyfuzji mogą być np. jedwabne szlaki, ktore łączyły wschod z zachodem (zaczynał się w Xi'an). Pod koniec I w. p.n.e. popularny stał się także tzw. Morski Szlak Jedwabny prowadzący z Morza Czerwonego, przez Indie i Malaje na Morze Południowochińskie. ▪ Innym przykładem dyfuzji kulturowej może być także ewolucja słowa wino. Zaczęło się od Sanskrytu, gdzie słowo to brzmiało wena(ukochany). ▪ Następnym przykładem może być ewolucja stylow architektonicznych, w szczegolności gotyku. Zaczął się on w XII w. w Opactwie ST Denis, Orifflame - proporzec opactwa. Stamtąd powędrował do Francji (Sainte-Chapelle),następnie do Lublina(Kaplica Pałacowa św. Trojcy), po czym ewoluował do neogotyku( Neuschwanstein, Bawaria). ▪ Wspołcześnie rownież zauważa się przykłady żywiołowych stosunkow kulturalnych (np. język angielski, ktory ma juz swoje odmiany, wchodzi do innych językow). Przykładem może być Indian English, czyli dialekt, ktorym posługują się mieszkańcy Indii.

(…)

… na miesiąc, są unowocześniane i opanowują cały świat.
4. Incydentalne porozumienia międzynarodowe
Restytucja dobr kultury
restytucja (łc. restitutio) przywrocenie pierwotnego, dawnego stanu rzeczy, odtworzenie czegoś opierając się na
zachowanych reliktach.
(Pokoj Oliwski, czyli traktat pokojowy pomiędzy Szwecją, a Polską podpisany 3 maja 1660
w Oliwie, ktory kończył potop szwedzki, a także kongres wiedeński, ktory zwołany był, aby
zrewidować zmiany terytorialne i ustrojowe spowodowane wybuchem rewolucji francuskiej
i wojnami napoleońskimi oraz aby wypracować nowe zasady ładu kontynentalnego.)
5. Procesy instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych
1) ogolna instytucjonalizacja
dotyczyła także MSG i MSP, przejawiała sie chociażby formalnym uregulowaniem kwestii
ONZ, UE itd.
Obszarem były wszystkie trzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz