Międzynarodowe stosunki kulturalne

note /search

Międzynarodowe stosunki kulturowe 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 3836

1. Szerokie i wąskie rozumienie kultury: • rozumienie szerokie wszystko co ludzie mają, tworzą, posiadają, ich idee, normy społeczne (niepisane sposoby zachowania sie ludzi w danym społeczeństwie) • rozumienie wąskie wytwor działalności artystycznej Kultura … → może być czynnikiem ułatwiającym ws...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2240

11. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE coraz ważniejszy uczestnik Sm, mają wpływ na coraz więcej sfer zalążki-starożytna Grecja -amfiktionia - związek polis dla ochrony miejsc kultury, charakter prywatno- kulturowy, utrzymywanie ze składek czł...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1981

12. Krajowe organizacje pozarządowe ● Fundacja Konrada Adenauera ● Fundacja im. Roberta Schumana Teorie przemian kulturowych we wspołczesnym świecie: Teorie przemian kulturowych - paradygmat kulturowy Wybrane teorie : → Roland Robertson - teoria globalizacji Ponieważ procesy globalizacyjne wpłynę...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1400

13. Kultura i konflikt 1)Kultura jako źrodło konfliktow w stosunkach międzynarodowych Sama kultura jako zjawisko jest płynna, miękka i nieuchwytna. Przykład: ZSRR-rozpad Związku Sowieckiego nastąpił wzdłuż jego granic kulturowych. Rozpad ZSRR pokazał jak sztuczny jest podział ze względu na ideolo...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

14. BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE Ewoluowało od bezpieczeństwa jednowymiarowego do wielowymiarowego Ważne wydarzenia: -konferencja KBWE(1975)-III koszyk( Wspołpraca w dziedzinie humanitarnej i dziedzinach pokrewnych - odniesiono się do zagadnień związanych z kontaktami międzyludzkimi, informacją i wsp...

Międzynarodowe stosunki kulturowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1911

15. Umowy międzynarodowe dotyczące stosunków konwencje UNESCO dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego: ● Konwencja o ochronie dobr kultury w razie konfliktu zbrojnego (Haga, 1954) ● Konwencja dotycząca środkow zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1568

16. SOFT POWER - KULTURA W PROMOCJI PAŃSTW Polityka stała się walką o wiarygodność Joseph Nye Zbigniew Brzeziński: - rozgrywki z zakresu wielkiej polityki można przyrownać do gry w szachy Joseph Nye: - stosunki międzypaństwowe toczone są rownolegle na trzech szachownicach Co wpływa na znaczenie p...

Istota i uwarunkowania MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3353

Istota i uwarunkowania MSK. Specyfika MSK Po pierwsze są one realizowane przez grupy społeczne a w interakcjach kierują się logiką tylko im właściwą uwarunkowaną w kulturze(tradycjach, sposobie myślenia). Mniej jest w tych stosunkach rywalizacji i dążenia do osiągnięcia własnych interesów. Podcza...

Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1519

Kultura i zjawiska dezintegracji i konfliktu Kulturowe przesłanki konfliktów Zimna wojna - K jako czynnik stabilizujący SM Pozimnowojenne turbulencje, globalizacja, rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego SM, „renesans tożsamości” - zmiana parametrów ŚM. Proces odterytorialnienia proces...

Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2653

Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej. Dyskurs o przemianach kulturowych we współczesnym świecie Teoria `końca historii' Francisa Fukuyamy Zgodnie z tą teorią koniec zimnej wojny = zwycięstwo demokracji liberalnej a wraz...