Międzynarodowe stosunki kulturalne - strona 2

note /search

Polityka kulturowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1407

Uwagi wstępne W kontekście zmian współczesnego świata: rozwoju technologii, emancypacji państw i jednostek zauważmy istotna zmianę w prowadzeniu polityki zagranicznej. Państwom zależy na kreowaniu pozytywnego wizerunku, chcą być postrzegane jako katalizatory zmian, chcą oferować innym swoje rozwiąz...

Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 889

Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury. znaczenie kultury w procesie integracji Europa jest zróżnicowana pod względem językowym, religijnym i narodowym. Historią Europy jest historia Konfliktów, w których często znaczną rolę odgrywały kwestie kulturowe uzupełniając ekonomiczne i po...

Specyfika MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1295

Specyfika MSK: - są realizowane przez grupy społeczne, o wysokiej tożsamości wyrażającej się w tradycjach, wspomnieniach i sposobach życia. Elementy te, nie występują w stosunkach politycznych czy ekonomicznych - w MSK, mniej niż w innych dziedzinach sm, jest bezpośredniej rywalizacji i dążenia do...

Wartości uniwersalne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 735

Wartości uniwersalne: Pokój Jest to najczęściej deklarowana wartość międzynarodowa, zawierana w deklaracjach, porozumieniach i umowach międzynarodowych oraz statutach organizacji międzynarodowych. Istnienie pokoju warunkuje obecny porządek międzynarodowy. Działania państwa na rzecz pokoju mogą uzy...

Czym jest komunikowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1141

Czym jest komunikowanie? Komunikultura Interakcja, działania społeczne -Socjalizacja (w tym edukacja) - poznanie, reprodukowanie symboli i znaczeń - kształtowanie się samoświadomości jednostki i umiejętności komunikacyjnych (kompetencji) - rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie w otoczeniu. Piotr S...

Dyplomacja publiczna polski

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1722

Dyplomacja publiczna polski Dyplomacja publiczna - W Polsce utożsamiana jest z dyplomacją kulturalną lub brandingiem ( budowaniem wizerunku państwa za pomocą produktów lub usług). Dyplomacja publiczna wg MSZ - to wysiłki państwa na arenie międzynarodowej, skierowane na wpływanie na opinię publiczn...

Globalizacja a kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1533

GLOBALIZACJA A KULTURA Globalizacja odnosi się do sieci wzajemnych powiązań i zależności, które charakteryzują współczesny świat. Prowadzą do zacieśnienia czasu i przestrzeni oraz zacierania różnic między tym, co wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe. Procesy globalizacji w istotny sposób zmieniają wi...

Instytucjonalizacja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1498

Instytucjonalizacja -„proces budowania współpracy na podstawach międzynarodowych i w ramach sformalizowanych struktur organizacyjnych”(Kukułka). Uczestnicy SM wchodzą ze sobą w interakcje, których celem jest rozwiązywanie problemów(np. przyrost demograficzny, konflikty zbrojne, deficyt surowcowy). K...

Kultura a gospodarka - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2772

Zostały opisane historyczne zależności gospodarcze między krajami. Pojęcia opisane są bardzo krótko. Notatka będzie nadawać się dla osób zdających egzamin u dr Moniki Banaś. Ciężko będzie się z niej przygotować osobom zdającym ten przedmiot z innych uczelni. Notatka opisuje następujące pojęcia: ...

Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4186

Kultura - całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, utrwalony i wzbogacony w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie, w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne ale i niematerialne2. Cechy kultury – twórcą kultury jest człowiek, jest ona zbiorem ...