Specyfika MSK- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika MSK- opracowanie - strona 1 Specyfika MSK- opracowanie - strona 2 Specyfika MSK- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Specyfika MSK:
- są realizowane przez grupy społeczne, o wysokiej tożsamości wyrażającej się w tradycjach, wspomnieniach i sposobach życia. Elementy te, nie występują w stosunkach politycznych czy ekonomicznych
- w MSK, mniej niż w innych dziedzinach sm, jest bezpośredniej rywalizacji i dążenia do osiągnięcia własnych interesów, więcej zaś symboli, idei i wartości
- pozwalają ludziom lepiej się zrozumieć, wzmacniają zaufanie, ograniczają uprzedzenia i stereotypy
- są podstawą dialogu międzykulturalnego
-znajomość kultur jest ważna w poznawaniu świata, rozwoju wiedzy i doświadczeń, umacnia tożsamość kulturową jednostek
-MSK muszą być względnie zrównoważone, aby nie stwarzały zagrożenia dla tożsamości obcym imperializmem kulturowym
-procesy te, mogą także wyzwalać niebezpieczny nacjonalizm, ale sprzyjają także protekcjonizmowi kulturowemu na poziomie państwa jak i w skali sm (konwencja UNESCO o ochronie i promocji różnorodności form ekspresji kulturowej)
Stosunki żywiołowe:
- są to stosunki nieformalne, niezorganizowane, nielimitowane i nieograniczane, funkcjonujące poza strukturami państwowymi
-odpowiadają bezpośrednim potrzebom uczestników interakcji kulturalnych
-stanowiła gł. Przesłankę dyfuzji kulturowej ( przenikania elementów kultur w różnych skalach przestrzennych)
- w Europie pozwoliły na upowszechnienie łaciny, jako elementu porozumiewania się elit, innowacji, stylów w sztuce i architekturze
Etapy stosunków żywiołowych:
- sięgają wędrówek ludów i walk plemiennych
- dwie fazy :
1. od najdawniejszych czasów do schyłku świata antycznego:
Policentryzm kulturowy
Równoległe funkcjonowanie społeczeństw o różnym stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Obok plemion koczowniczych wysoko rozwinięte miasta- państwa Spontaniczność kontaktów kult.
Nieświadome zapożyczenia
Instrument dyfuzji: wojny i handel ( jedwabny szlak). W czasie wojny zarówno kultura najeźdźcy jak i podbitego mogła być dominującą. Mogło także dochodzić do ich syntezy (manicheizm)
Nie zawsze kultura znajdowała naśladowców np. Egipska architektura i wierzenia. Nie zawsze też, dochodziło do absorpcji wartości zew. np. Chiny. Zależało to od potrzeb, stopnia spójności i samoidentyfikacji.
2. początek to renesans karoliński w VIII- IX w.- odtwarzanie Cesarstwa Zachodniego Odejście od policentryzmu i dominacja Europy, jako głównego centrum kulturowego. Zasięg kultury był elastyczny, ogólnoświatowy. Ograniczyło rolę pozostałych ośrodków kulturowych
Pojawienie się dwu nowych religii- chrześcijaństwa i islamu. Obie miały charakter misyjny : dążyły do zyskiwania wyznawców i promocji swoich wartości. Nowy typ wojen religijnych zw. właśnie z ekspansją kulturalną


(…)

…, wynalazek pozwolił na znacznie szybsze upowszechnienie dzieł w skali ponadpaństwowej. Nastąpił rozwój przemysłu poligraficznego, przyśpieszenie produkcji poprzez linotyp, rotograwiura ułatwiła wielonakładowość i druk ilustrowanych czasopism. Pierwszeperiodycznewydaniaprasowe to „Le Jorurnal de Paris”, „Le Figaro” (fr), „The New York Sun” (usa), „The Times” (bryt). Prasa, poza wiadomościami politycznymi…
… roku stała się organizacją wyspecjalizowaną ONZ
4.4 Stosunki kulturalne w czasie zimnej wojny Kultura w relacjach zewnętrznych stała się ważnym komponentem wojny psychologicznej wzbudzającej poczucie zagrożenia i instrumentem propagandy.
Stosunki kulturalne w ramach systemu realnego socjalizmu
Cechowała się przede wszystkim odmiennością i odrzuceniem wartości zachodnioeuropejskich. Chciano kulturę uczynić…
… języka niemieckiego i kultury niemieckiej za granicą. Pod rządami nazistów został podporządkowany ich interesom, nastąpiła jego denazyfikacja, później likwidacja. Odbudowano go w 1951r.
-1934r. Brytyjska Rada ds. relacji z innymi państwami.
- szerzenie wartości kulturowych mocarstw europejskich w koloniach.
-1936r. Buenos Aires, umowa o promocji międzyamerykańskich stosunków kulturalnych.
4.3 Stosunki…
… dla kultury wiejskiej danego regionu, nie kojarzona z etnicznością, w zasadzie wygasła wraz z upowszechnieniem kultury masowej. Kultura ludowa- kojarzona z etnicznością, oparta na wielowiekowych tradycjach, przetrwała w różnych formach folkloru (strojach, obrzędach, kuchni, różnym rozumieniu sacrum i profanum). Kultura masowa- zaczęła upowszechniać sie wraz z rozwojem masowych mediów, obejmuje treści zawarte…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz