Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej- opracowanie - strona 1 Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej- opracowanie - strona 2 Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kultura jako przedmiot współpracy międzynarodowej.
Dyskurs o przemianach kulturowych we współczesnym świecie
Teoria `końca historii' Francisa Fukuyamy
Zgodnie z tą teorią koniec zimnej wojny = zwycięstwo demokracji liberalnej a wraz z nią kultury Zachodu, która zacznie ogarniać cały świat. Liberalna demokracja staje się tu ideologią uniwersalną, ostateczną formą rządu. Jej osiągnięcie oznacza koniec ideologicznej ewolucji ludzkości a więc koniec historii jako takiej.
Liberalizm miał dwóch wrogów: faszyzm i komunizm. Po ich usunięciu zostaje sam na scenie.
Liberalizm zwycięża, bo rozwój kapitalizmu jest zgodny z prawami natury oraz przez coś co jest nazywane `walką o uznanie', co w liberalizmie znaczy, że narody zgodnie z naturą, walczą o równość wobec siebie.
Teoria `zderzenia cywilizacji' Samuela Huntingtona
Mówi, że XXI w. to era konfliktów na tle kulturowym, a więc różnych cywilizacji.
Teoria `dialektyki cywilizacji: Dżihad kontra McŚwiat' Benjamina Barbera
Tu też mamy teorię zderzenia cywilizacji, ale wg. Barbera to zderzenie (1)już następuje i dotyczy tylko (2)dwóch cywilizacji, choć (3)nie da się ich precyzyjnie wytyczyć na mapie.
Te dwie siły cywilizacyjne, ku którym dąży świat to z jednej strony(1)święta wojna kultur, plemion toczona przeciw przejawom współzależności i współpracy a z drugiej (2)społeczeństwem połączonym komunikacją informatyczną, handlową itp. Obie te tendencje ścierają się ze sobą w różnych krajach. Obie zaś przeciwstawiają się państwu i jego instytucjom, ale też społeczeństwa obywatelskiego, bo one dążą do społeczeństwa więzów krwi/konsumentów
Obie źle rokują dla przyszłości człowieka.
Kryterium podziału północ i południe.
Teoria `trzeciej fali' Alvina i Heidi Tofflerów
Historię ludzkości rozpatrują z perspektywy trzech fal: (1)agrarnej - do 1650 r., związana z rolnictwem, osiadłym trybem życia, (2)przemysłowej - do ok. 1950 r., związanej z industrializacją, masową produkcją, rozdziałem Kościoła od państwa, umową społeczną, (3)trzecia fala - jej symbolem jest komputer, związana jest z postępem technologicznym;
Teoria `globalnych kulturowych przepływów' Arjuna Appaduraia
Kultury nie są od siebie odległe, oddzielone, następuje zjawisko deterytorializacji, pojawiają się państwa wielokulturowe(bo imigranci w państwach pozostają przy kultywowaniu własnej kultury), co podkopuje państwa narodowe.
Wizja świata jako `kolażu kultur' Ryszarda Kapuścińskiego
Istnieje walka dwóch sił - integracji i dezintegracji. Istnieje jednak wiele różnych kultur, głęboko zakorzenionych. Sprzeciwia się Fukuyamie i Huntingtonowi.


(…)

… językowe, grupy religijne, grupy ludowe; •                      podmiot, tzw. małe grupy ludzi i jednostki - małe grupy społeczne - funkcjonują w msk z upoważnienia państwa bądź w granicach ustalonego przez państwo prawa np. profesjonalni organizatorzy usług kulturalnych, twórcy kultury, wykonawcy, tworzą międzynarodowe organizacje pozarządowe (np. Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki, itd..).
Kulturę można rozumieć (1)wąsko, jako przejaw działalności artystycznej i naukowej(np. dzieła sztuki, udokumentowane odkrycia naukowe lub (2)szeroko jako wzory sposobów myślenia i działania, odpowiednie wartości i reguły z tym związane.
W związku z tym MSK też mogą być rozumiane (1)wąsko i (2)szeroko:
(1) jako interakcje o charakterze zinstytucjonalizowanym, oficjalnym, występujące na szczeblu narodowo…
… poprzez `odpaństwowienie' stosunków kulturalnych.
Kultura - uprawa, pielęgnowanie, kształcenie, wynika z pracy, określonego trudu.
Cywilizacja - cyvilite - ogłada. W językach anglosaskich pojęcia kultury i cywilizacji są raczej tożsame. Język niemiecki je rozdziela - cywilizację jako podział materialny a kulturę jako niematerialny.
Kultura funkcjonuje w przestrzeni. Z tym wiąże się pojęcie geokultura…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz