Istota i uwarunkowania MSK- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i uwarunkowania MSK- opracowanie - strona 1 Istota i uwarunkowania MSK- opracowanie - strona 2 Istota i uwarunkowania MSK- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Istota i uwarunkowania MSK.
Specyfika MSK
Po pierwsze są one realizowane przez grupy społeczne a w interakcjach kierują się logiką tylko im właściwą uwarunkowaną w kulturze(tradycjach, sposobie myślenia). Mniej jest w tych stosunkach rywalizacji i dążenia do osiągnięcia własnych interesów.
Podczas konferencji NATO i British Council w 2010 r. została sformułowana teza, że dobre stosunki kulturalne mogą działać zapobiegawczo bądź rozjemczo w przypadku konfliktów na tle etniczno - religijnym.
MSK pozwalają ludziom lepiej się zrozumieć, wzmacniają zaufanie i ograniczają uprzedzenia i stereotypy.
Znajomość innych kultur zwiększa świadomość własnej. Pozwala poznać i zrozumieć świat.
Etapy(geneza) MSK
1. Stosunki żywiołowe - niesformalizowane, niezorganizowane, nielimitowane przez państwa, funkcjonują poza strukturami państwowymi. Istniała od pradziejów do XIX w. i ponownie na przełomie XX/XXI w. Stanowiła główną przesłankę dyfuzji kulturowej(przenikanie kultur w różnych rozmiarach przestrzennych). W Europie było to np. upowszechnienie się łaciny(nie było odgórnie narzucone, po prostu się przyjęło!).
Etapy stosunków żywiołowych:
1). Do schyłku świata antycznego(policentryzm kulturowy, spontaniczne kontakty, grupy o różnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego - od plemion koczowniczych po miasta-państwa, słabe uświadomienie faktu zapożyczeń. Głównym instrumentem dyfuzji kulturowej był handel oraz wojny(narzucenie kultury, manicheizm)
2). Średniowiecze - do poł. XIX w.(Europa, jako główne centrum kulturowe, dwie, nowe, wielkie religie - chrześcijaństwo i islam, instrumentem dyfuzji kulturowej były związki dynastyczne - one spajały społeczeństwa, kształtowały się gusta estetyczne - wybory kulturalne były coraz częściej świadomym wyborem)
2. Instytucjonalizacja stosunków kulturalnych - podporządkowanie stosunków regułom prawa międzynarodowego i wewnętrznego a także tworzenie instytucji międzynarodowych(celem stabilizacji współpracy)
1). Najpierw mamy rozwój prawa międzynarodowego w zakresie dóbr kultury:
1874 r. - deklaracja brukselska(zakaz grabieży i transferu dóbr kultury)
1885 r. - konwencja o ochronie dzieł literackich i artystycznych(zabezpieczanie interesów majątkowych autorów za granicą)
2). Potem też promocję kultury państwa za granicą: poprzez pozycję polityczną i potencjał kulturalny państwa stawały się ośrodkami kulturalnymi Europy(m.in. Wiedeń, Florencja, Paryż). Zauważono, że prestiż państwa może się opierać na kulturze i tak powstało np. Alliance Francaise(po przegranej wojnie z Prusami, by wzmocnić pozycję).


(…)

… narodowych, którym zagwarantowano prawo posługiwania się własnym językiem.
4). Po II wojnie światowej utworzono UNESCO w 1946 r. co miało zapoczątkować międzynarodową współpracę po wojnie, ale przeszkodziła zimna wojna. Kultura wówczas została włączona do ideologicznej gry między blokami. Można ją podzielić na obszar państw realnego socjalizmu, obszar Europy Zachodniej, gdzie dominował pluralizm twórczości…
…). W latach 50-tych panował makkartyzm(ruch paranoicznie bojący się komunizmu, od senatora McCarthy'ego; tropiono wszelkie przejawy działalności komunistycznej). Ameryka jednocześnie szerzyła działania propagandowe na kraje socjalistyczne, np. poprzez Radio Wolna Europa.
5). MSK u schyłku zimnej wojny - już w drugiej poł. lat 50tych zaznaczył się przełom, gdzie Wschód i Zachód zaczęły podpisywać umowy…
… na politykę wobec obcych kultur. Przez długi czas religia a z nią system wartości miały wpływ na politykę. Polityczny charakter miały związki dynastyczne w Europie. W historii Polski Rosja i Niemcy wykorzystywały kulturę w swojej polityce zaborów. Afryka jest doskonałym przykładem sztucznych podziałów politycznych na kulturę, generując różne konflikty. W dobie globalizacji i współpracy państw na różnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz