Manicheizm

note /search

Manicheizm i Makiawelizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Manicheizm, system filozoficzno-teologiczny, wyznanie i organizacja religijno-kościelna powstała...

Ojcowie Kapadoccy - podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

wyznawał manicheizm z jego skrajnym dualizmem dobra i zła. Później, odkrywszy braki tej doktryny...

Św. AUGUSTYN

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2240

z pośród wszystkich świętych. Urodził się w rodzinie, gdzie ojciec był wyznawcą MANICHEIZMU (w cały świecie...

Bóg i diabeł - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

średniowiecza - w różnych formach i pod różnymi nazwami - jest manicheizm. Otóż podstawowym wierzeniem...

Bóg i diabeł - Le Goff

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

średniowiecza - w różnych formach i pod różnymi nazwami - jest manicheizm. Otóż podstawowym wierzeniem...

Etyka socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2562

dobra i zła moralnego). Św. Augustyn: argumentacja filozoficzna (przeciw manicheizmowi) za wolną wolą...