Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt - strona 1 Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt - strona 2 Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI
KULTURALNE
Radosław Zenderowski
MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI
KULTURALNE
Skrypt do wykładu
(wersja robocza 4.4.2008)
Katowice 2008
Spis treści
Wstęp
1. Współczesny świat i uwarunkowania współpracy kulturalnej
1.1. Uwarunkowania bezpośrednie
1.1.1. Główni wytwórcy informacji i wolność mediów na świecie
1.1.2. Języki współczesnego świata i ich znaczenie
1.1.3. Świat cywilizacji i świat religii
1.1.4. Najważniejsze podziały kulturowe w Europie
1.2. Uwarunkowania pośrednie
1.2.1. Bieguny biedy i bogactwa na świecie (PKB)
1.2.2. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
1.2.3. Reżimy polityczne świata
1.2.4. Konflikty zbrojne na świecie
1.2.5. Współczesne migracje
2. Czym jest kultura? Kultura a cywilizacja. Spór o definicje podstawowych pojęć
2.1. Źródłosłów terminu „kultura”
2.2. Znaczenia terminu „kultura” na przestrzeni wieków: dwie tradycje
2.3. Sposoby definiowania kultury we współczesnych naukach społecznych
2.4. Tożsamość narodowa jako fakt kulturowy
2.5. Kultura a cywilizacja: zakres pojęć
2.6. Pojęcie cywilizacji wg Samuela P. Huntingtona
2.7. Pożytki z różnorodności kulturowej (Ulf Hannerz)
3. Kultura a stosunki międzynarodowe. Rodzaje relacji i powiązań
3.1. Dyskurs o przemianach kulturowych we współczesnym świecie
3.1.1. Teoria „końca historii” Francisa Fukuyamy
3.1.2. Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona
3.1.3. Teoria „dialektyki” cywilizacji: Dżihad kontra McŚwiat Benjamina R. Barbera
3.1.4. Teoria „Trzeciej fali” Alvina i Heidi Tofflerów
3.1.5. Teoria „globalnych kulturowych przepływów” Arjuna Appaduraia
3.1.6. Wizja świata jak „kolażu kultur” – Ryszard Kapuściński
3.2. Kultura a polityka
3.2.1. Kultura jako determinanta międzynarodowych stosunków politycznych
(zmienna niezależna)
3.2.2. Kultura jako przedmiot decyzji politycznych (zmienna zależna)
3.3. Kultura a gospodarka
3.4. Czym właściwie są międzynarodowe stosunki kulturalne?
4. Uczestnicy i kreatorzy międzynarodowych stosunków kulturalnych
4.1. Państwa i „dyplomacja kulturalna”
4.2. Organizacje międzynarodowe
4.2.1. Organizacje międzyrządowe (IGOs)
4.2.2. Międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGOs)
4.3. Krajowe organizacje pozarządowe („trzeci sektor”)
4.4. Inne podmioty
5. Sposoby regulacji międzynarodowych stosunków kulturalnych
5.1. Regulacje konwencjonalne i niekonwencjonalne: ogólna charakterystyka
5.2. Konwencje międzynarodowe dot. stosunków kulturalnych
5.2.1. Konwencje powszechne
5.2.2. Konwencje o zasięgu regionalnym (Rada Europy)
6. Komunikowanie międzynarodowe i komunikowanie międzykulturowe
6.1. Pojęcie komunikowania
6.1.1. Definicja komunikowania (społecznego)
6.1.2. Elementy procesu komunikowania
6.1.3. Cechy procesu komunikowania
6.1.4. Funkcje komunikowania
6.2. Komunikowanie międzynarodowe
6.3. Komunikowanie międzykulturowe
7. Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych
7.1. Miejsce Polski na mapie kulturalnej świata
7.2. Promocja kultury polskiej za granicą (i jej recepcja)
7.3. Udział Polski w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz