Socjologia zmiany - wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia zmiany - wykład 7 - strona 1 Socjologia zmiany - wykład 7 - strona 2 Socjologia zmiany - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


Wizje kształtu relacji globalnych Od kiedy globalność? dzisiejsze współzależności - wieki historii enklawy globalizacji enklawy nieglobalizacji globalizacja- to dzisiejsza postać dyfuzji
cywilizacyjno kulturowej dokonująca się skali
światowej Globalizacja jest efektem trzech motorów przemian rynku, techniki, wolności transferów wszelkiego Rodzaju (ekspansja technik informacyjnych) Wizja światowych stosunków, kierunek globalizacji 1) Świat jednobiegunowy, triumf Zachodu - „koniec historii”
2) Zmierzch Zachodu
3) Świat jako rzesza plemion - bunt antyglobalizacyjny 4) Przeobrażenia państwowo-narodowe
5) Rząd światowy
6) Centrum-peryferie
7) Korporacje transnarodowe
8) Chaos przekształceń Francis Fukujama - „koniec historii” Modernizacyjna wizja triumfu zachodniej cywilizacji i kultury
Globalizacja jako finalny, amerykański etap
Pozycja USA Zmierzch Zachodu Migracje - „rozpuszczenie się” w wielokulturowym świecie
Kulturowy kryzys Świat jako rzesza plemion S. Huntington
Globalizacja - zachowanie tożsamości
Przeobrażenia państw narodowych
Globalizacja - przeciwko państwu
Potrzeba państw - zmiana roli Nierealność rządu światowego Ryszard Kapuściński - świat współczesny to różne epoki w tym samym czasie i w tej samej przestrzeni globalnej, świat o bezprecedensowej skali różnorodności
Przeszkody Centrum - peryferie czyli nowe pęknięcie świata Lester Thurow - podział na centrum i peryferie w poprzek społeczeństw
H. P. Martin i H. Schumann- 20:80
Bieda + efekt demonstracji bogactwa = rewolucja
Kierunek globalizacji - zależy od relacji - państw i transnarodowych korporacji Waga prezesów przedsiębiorstw większa niż głów państwa - Charles Handy Chaos czyli „nieskończoność we wszystkich kierunkach” Nie widać logiki procesów, sił oddziałujących jest wiele, J. Habermas - nieprzejrzystość współczesnej cywilizacji Rząd światowy - koncepcja F. Znanieckiego
Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości
Organizacja
Kultura
Typy ludzi, cechy GLOBALNOŚĆ Integracja w skali światowej
Wymiar strukturalny, globalne przepływy i mobilność, złożoność - J. Urry Aspekty - technologiczny, polityczny, gospodarczy, organizacyjny, finansowy, medialny, kulturowy (religijny, moralny, duchowy itp.) Dwa nurty

(…)

… - zmiana jako nienormalna Charles Tilly - 8 błędów XX teorii socjologicznej 5 dotyczyło teorii zmiany społecznej (modernizacyjnej) (całościowa wyjaśnialność, kolejne etapy, różnicowanie wszystkich obszarów życia, nadmiernie szybka zmian nieuchronnie rodzi zachowania anomiczne, jednostronność ideologiczna) Tendencje do powielania błędów Szukanie jednego czynnika, procesu
Tworzenie modeli imitacyjnych…
…, wynalazki ułatwiające życie, chroniące zdrowie, życie, podwykonawstwo na peryferiach, „dzika” regionalizacja)
Jednostki w procesie globalizacji decydowanie o globalizacji? Opinie - E. Rekłajtis, G. Corm, Z. Bauman
kogo można wyróżnić? podmioty aktywne/ poddające się jako masa, przedmiot
szefowie mafii, bossowie finansowi, politycy, zwykli ludzie, podmioty globalizacji konstruktywnej
elementy zróżnicowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz