Globalizacja a kultura- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja a kultura- opracowanie - strona 1 Globalizacja a kultura- opracowanie - strona 2 Globalizacja a kultura- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

GLOBALIZACJA A KULTURA
Globalizacja odnosi się do sieci wzajemnych powiązań i zależności, które charakteryzują współczesny świat. Prowadzą do zacieśnienia czasu i przestrzeni oraz zacierania różnic między tym, co wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe. Procesy globalizacji w istotny sposób zmieniają wizję stosunków międzynarodowych, gdyż uruchamiają interakcje i więzi niezależnie od odległości terytorialnych. Pojęcie „globalizacja” pojawiło się w słowniku Webstera w 1961 roku, zyskując popularność jednak dopiero w latach 90 XX wieku.
ISTOTA PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH
Globalizacja rozumiana jest jako przekraczanie, a nawet zanikanie granic, co wiąże się z przełamywaniem przestrzennych barier komunikacyjnych. Jej cechą jest „kompresja czasoprzestrzeni”. Charakteryzują ją: Mechanizm odterytorialnienia, zjawisk i procesów społecznych, które zachodzą ale bez określonej lokalizacji terytorialnej
Zjawisko transnarodowej przestrzeni społecznej - kontakty i więzi między grupami społecznymi, niezależnie od terytorialnie określonych dystansów i poza lub w warunkach ograniczonej kontroli państw narodowych
„świat jako jedno miejsce”
Wzajemne uwarunkowanie tego co globalne i lokalne
Zjawisko globalizacji w sferze kultury charakteryzuje się tym, że kontakty z innymi kulturami nie mają charakteru jednostkowego, lokalnego czy przypadkowego. Mamy do czynienia z globalizacją kontaktów, którym towarzyszy jej świadomość. W procesie globalizacji dochodzi do przepływu wartości niematerialnych - norm wartości, wzorców zachowań. Globalizacja jako kontaktowanie się między ludźmi należącymi do różnych kultur oznacza wkraczanie na teren innej kultury, spotykanie się z obcymi znakami i idiomami. Obce wartości niematerialne będą oddziaływały na dotychczasowe stosunki społeczne, zwyczaje, wzorce zachowań. Napływ elementów innej kultury, tworzy nową kulturową przestrzeń w formie symboli tej kultury.
Globalizacja może zatem z jednej strony integrować społeczeństwa, usuwając bariery kulturowe we wzajemnych kontaktach. Jednocześnie takie kontakty między różnymi kulturami mogą rodzić konflikty.
UWARUNKOWANIA GLOBALIZACJI KULTURY
Kultura w procesie globalizacji rozumiana jest jako porządek życia, w którym istoty ludzkie konstruują znaczenie poprzez praktyki symbolicznej reprezentacji, jak również sposoby, na jakie ludzie czynią swoje życia znaczącymi, indywidualnie i kolektywnie, komunikując się ze sobą nawzajem.
W tym znaczeniu kultura nie jest czymś elitarnym, ale jest dostępna dla każdego członka społeczności. Mówiąc o uwarunkowaniach procesu globalizacji w obszarze kultury należy wskazać przede wszystkim na rozwój technologiczny. Przyczynił się do rozwoju technik komunikacyjnych. Rozwój technologiczny przyczynił się również do bezprecedensowej mobilności ludzi, którzy są nośnikami kultury i dzięki temu dochodzi do dyfuzji wzorców kulturowych na niespotykaną dotąd skalę. Uwarunkowaniem jest również rozwój edukacji, otwartość na bodźce kulturowe, jak również podnoszenie świadomości o swojej kulturze o jej specyfice.

(…)

… zachowań ludzi, którzy posługując się podobnymi narzędziami muszą podobnie myśleć i odczuwać
Międzynarodowa kultura polityczna, która decyduje o kształcie i jakości sm
Światowa kultura społeczna, która określa wewnętrzną organizację społeczeństw, a więc ideologie, wartości moralne, instytucje, prawa itp. Proces tworzenia tego typu kultury będzie decydował o tempie kształtowania się kultury uniwersalnej
S…
… stopniu, wiąże się również proces modernizacji, rozumiany jako industrializacja, urbanizacja, powszechna umiejętność czytania i pisania, wysoki poziom wykształcenia. Skutkiem jest upodabnianie się społeczeństw nowoczesnych, niwelowanie barier w komunikowaniu międzynarodowym, kształtowanie „społeczeństwa globalnego”, którego podstawą jest wspólna kultura. SKUTKI GLOBALIZACJI KULTURY
-kultura…
… wzorce, ale jednocześnie stara się je dopasować do swoich własnych. Ten typ adaptacji często określany jest jako „kreolizacja” lub „hybrydyzacja”. Przykładem może być funkcjonowanie McDonald's w różnych państwach świata. KOMPRADORSKA BIFURKACJA - jej skutkiem jest powstawanie enklaw nowoczesności, przy równoczesnym istnieniu kultury tradycyjnej. Oznacza to, że przyjęte w państwach bogatych wzorce…
…. REAKCJA NA GLOBALIZACJĘ
-powoduje zacieranie się granic
-przyczynia Siudo wzrostu liczby uczestników sm
-dochodzi do zacierania się granic między tym co wewnętrzne a tym co zewnętrzne
Rozprzestrzenianie się obcych wzorców kulturowych i wartości, może wywoływać różne reakcje w państwie i w społeczeństwie. Państwo może obawiać się procesów globalizacji, traktując je jako zagrożenie dla tożsamości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz