Dyplomacja publiczna polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyplomacja publiczna polski - strona 1 Dyplomacja publiczna polski - strona 2 Dyplomacja publiczna polski - strona 3

Fragment notatki:

Dyplomacja publiczna polski
Dyplomacja publiczna - W Polsce utożsamiana jest z dyplomacją kulturalną lub brandingiem ( budowaniem wizerunku państwa za pomocą produktów lub usług).
Dyplomacja publiczna wg MSZ - to wysiłki państwa na arenie międzynarodowej, skierowane na wpływanie na opinię publiczną w innych państwach (w odniesieniu do kultury czy dyplomacji historycznej).
Wg Josepa Ney - DP - instrument, który rząd wykorzystuje celem mobilizacji zasobów softpower do komunikacji i przyciągania w innych państwach.
Dyplomacja kulturalna - MSZ definiuje jako promocję Polski przez kulturę, oświatę i naukę. np. strategia promocji Polski, zwiększenie prezentacji kulturalnych organizowanych za granicą, koncepcja Roku Polskiego, Unia Europejska - Kultura 2000
Wymiary Dyplomacji publicznej
3 wymiary :
codzienna komunikacja -najważniejsze jest umiejętne przekazywanie informacji, wyjaśnianie decyzji, które podejmuje rząd. np. poprzez organizowanie konferencji prasowych, kierowanych również do korespondentów zagranicznych. Ważne są otwartość i komunikatywność, pokazanie że rząd potrafi sobie radzić z kryzysem, potrafi przygotować kontrakt. W ramach komunikacji codziennej przygotowuje się notatki dla prasy, briefingi, organizuje wizyty dla polityków. Ważna jest szybka reakcja na wydarzenia. np. działanie polskiego rządu w odpowiedzi na emisję programu w telewizji rosyjskiej, który ukazywał Polskę w negatywnym znaczeniu przed wybuchem II WŚ, reakcją polskiego rządu była publikacja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w języku angielskim, dokumentu prezentującego punkt widzenia Polski.
Istotny jest :
umiejętny sposób zarządzania informacją,
dużą rolę odgrywają media,
efekt CNN - media przez ukazywanie określonych wydarzeń „wymuszają” podejmowanie działań przez rząd, który w innych okolicznościach by nie podjął.
Internet - www.poland.gov.pl - zawiera info w 6 językach, portal pierwszego kontaktu, www.ww2.pl - portal historyczny, www.solidarity.gov.pl - o Solidarności.
Komunikacja strategiczna -najważniejszy jest wybór i przedstawienie katalogu tematów, uwzględniając potrzeby odbiorcy. Tak jak w kampaniach wyborczych czy reklamowych, kładzie się nacisk na promocję państwa, tworzenie marki.
Beata Ociepka „Komunikacja strategiczna w dyplomacji publicznej - oznacza współpracę z środkami masowego przekazu w perspektywie długoterminowej i w sposób aktywny.”
promocja państwa powinna dokonywać projekcji konkretnego wizerunku poprzez obrazy, symbole, logo i komunikaty.
Zakres przedmiotowy - jest szeroki, zarówno rządy, środki masowego przekazu, administratorzy sieci,


(…)

… Zdrojewski)- promocja kultury polskiej za granicą
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Joanna mucha) - promocja turystki.
List intencyjny 1999 r. - określał zakres współdziałania resortów MSZ i MKiDN przez ówczesnych ministrów Geremka i Zakrzewskiego.
Inne resorty pośrednio zajmujące się promocją Polski to :
Ministerstwo Edukacji Narodowej - promocja j. Polskiego za granicą
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa…
…)
regularne spotkania międzyresortowej Rady Promocji Polski pod przewodnictwem MSZ
Zagraniczna potyka informacyjna i dyplomacja publiczna - MSZ realizuje w współpracy z odpowiednimi komórkami innych organów władzy państwowej - Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, własne działania.
programowanie i realizowanie strategii polskiej dyplomacji kulturalnej - MSZ realizuje we współpracy…
…. - ich aktywność może mieć pozytywne przełożenie na budowanie trwałych relacji.
Instytucje : muzea, teatry, filharmonie, festiwale, targi i imprezy wystawiennicze.
CELE, PRIORYTETY I ADRESACI POLITYKI KULTURALNEJ
Dokument programowy Zagraniczna polityka kulturalna Polski i jej priorytety na lata 2001-2003 - pierwszy raz określono cele i priorytety kulturowej polityki zagranicznej Polski.
Wyróżniono CELE:
bezpośrednie - polegają na kreowaniu współczesnego obrazu kultury polskiej, reagowanie na oczekiwania odbiorców, pobudzanie ich zainteresowań, ułatwianie dostępu do polskiego dziedzictwa kulturowego czy uczestnictwa w życiu kulturalnych RP.
Pośrednie - obiektywizacja wizerunku Polski za granicą w coraz szerszych grupach społecznych.
Ogólne cele mają być realizowane przy uwzględnieniu priorytetów zagranicznej polityki kulturalnej :
przedmiotowe cele :
w 2010 r. zaliczono przede wszystkim promowanie Polski poprzez wydarzenia kulturalne tematycznie związane z rokiem Chopina.
Zwiększenie obecności polskiej oferty kulturalnej w wybranych państwach i regionach świata,
wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Podkreślanie wkładu najwybitniejszych polskich twórców w kulturę europejską…
… i promocję w 3jaki sposób:
a) samodzielne inicjatywy, realizowane w sposób max angażujący lokalnych partnerów
b)”praca organiczna” z miejscowymi promotorami kultury, potencjalnie zainteresowanych naszą ofertą, skłaniających do mieszenia projektów polskich bez dominującego udziału środka finansowego.
c) wspieranie imprez kulturalnych z udziałem polskich twórców i wykonawców, inicjowanych przez inne podmioty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz