Czym jest komunikowanie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest komunikowanie- opracowanie - strona 1 Czym jest komunikowanie- opracowanie - strona 2 Czym jest komunikowanie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest komunikowanie? Komunikultura
Interakcja, działania społeczne -Socjalizacja (w tym edukacja) - poznanie, reprodukowanie symboli i znaczeń - kształtowanie się samoświadomości jednostki i umiejętności komunikacyjnych (kompetencji) - rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie w otoczeniu. Piotr Sztompka:
Język - najbardziej skomplikowany, rozbudowany, wielowarstwowy system znaczeń podzielanych w danej zbiorowości, i w tym sensie - najbardziej istotnym składnikiem kultury. Kultura = zbiór zachowań, postaw, tradycji, obyczajów, wspólna pamięć historyczna, świadomość pochodzenia, artefakty kulturowe, obiekty kultury
Semiotyczna definicja języka: Język to zbiór znaków formalnych scharakteryzowanych możliwie jednoznacznie za pomocą reguł użytkowania służącemu pewnej grupie ludzkiej do przekazywania (komunikowania) myśli.
Podejście semiotyczne do kultury: Jest ona sferą - przestrzenią komunikowania, w której ramach jednostka, grupa, wspólnota doświadcza i kreuje otaczającą (swoją rzeczywistość) Komunikultura powstaje wtedy gdy ludzie żyją we wspólnocie dzięki temu, co jest ich wspólną własnością. A komunikowanie to droga to zdobycia wspólnej własności. Szkoła procesu komunikowania:
- komunikowanie jako przekaz wartości, dzięki któremu jedna osoba wpływa na drugą A---- B
Podejście semiotyczne
- komunikowanie to produkcja i wymiana znaczeń w procesie interackji. A--B
Definicje komunikowania:
- proces porozumiewania się jednostek, grup, instytucji
- mechanizm
- narzędzie
-akt - środek wyrażania norm grupowych,
- transakcyjnym procesem kreowania znaczenia
- sytuacją, w której jednostka A mówi do jednostki B o X
Komunikowanie to interakcja społeczna, uwarunkowana kontekstem (bezpośrednia lub pośrednia), wykreowana przy pomocy zmysłów lub technicznych środków komunikowania, między co najmniej dwoma podmiotami, z których jeden (nadawca) przekazuje odbiorcy treści pojęciowe, fizyczne i/lub emocje za pośrednictwem zrozumiałego dla oby stron systemu znaków i kodów (języka) z zamiarem wywołania reakcji. Cechy procesu:
- społeczny, Kreatywny, Dynamiczny, Ciągły, Symboliczny, interakcyjny, celowy, świadomy, nieuchronny, złożony, nieodwracalny. Funkcje komunikowania - informacyjna, perswazyjna, identyfikacji osobistej, integracyjna, mobilizacyjna, rozrywkowa
Poziomy komunikowania - interpersonalne, grupowe, międzygrupowe (NGOs), organizacyjne i instytucjonalne (partie polityczne, rząd), masowe, międzynarodowe
Etapy: działania (w celu zdobycia efektu), interakcji (relacje), transakcja Elementy procesu komunikowania:


(…)

… i komunikowanie się odbywa się przez odkrywanie i uczenie się struktur zakotwiczonych w danych kulturach szczególnie języka. Dochodzi tu do usunięcia czynnika ludzkiego z zakresu badawczego. Rozumienie kultury sprowadza się zatem do systemu relacji wyobrażeń i myśli zawierających się w strukturach . -pragmatyzm: (John Dewey i George Mead) komunikowanie stanowi fundament wszystkich relacji społecznych. Za kryterium prawdziwości uznaje się możliwość wykorzystania treści w praktyce. Rzeczywistość tworzą działania a nie struktury
-teorie behawiorystyczne : teoria racjonalnego wyboru zakłada refleksyjną reakcje na bodziec stosowany w procesie interakcji. Odbiorca jest więc aktywny i kontroluje swe decyzje.
-interakcjonizm symboliczny: (Mead) symbole uważane są za ekspresje idei i uczuć. Komunikacja oparta…
… kapitału zaufania i poparcia opinii publicznej. Do głównych czynników stojących za implementacją strategii public relations do polityki zagranicznej i stosunków instytucji niepaństwowych zalicza się:
- mediatyzację polityki zagranicznej, internacjonalizację i koncentracje systemów medialnych, międzynarodową integrację gospodarczą
Wyróżniamy 3 podstawowe modele public relations (IPR):
Konsensualne: IPR…
…, biotechnologia i farmaceutyka, energetyka, transport, ICT, bankowość, sektor finansowy, sektor usług marketingowych. Nastąpił rozwój automatycznych systemów translacji, wymagających niewielkiej ingerencji człowieka. Takie procedury tłumaczen mogą znacząco obniżać koszty funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw, ale i administracji działających na skale międzynarodową.
Wiadomości zagraniczne
Wbrew powszechnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz