Międzynarodowe stosunki kulturowe 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki kulturowe 5 - strona 1 Międzynarodowe stosunki kulturowe 5 - strona 2

Fragment notatki:


14. BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE Ewoluowało od bezpieczeństwa jednowymiarowego do wielowymiarowego Ważne wydarzenia: -konferencja KBWE(1975)-III koszyk( Wspołpraca w dziedzinie humanitarnej i dziedzinach pokrewnych - odniesiono się do zagadnień związanych z kontaktami międzyludzkimi, informacją i wspołpracą w dziedzinie kultury oraz edukacji) -Kres zimnej wojny -Migracje, globalizacja (ogoł procesow prowadzących do coraz większej wspołzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa[1]; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych[2] oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczegolności ponadnarodowych korporacji), kosmopolityzm − pogląd negujący wszelkie podziały kulturowopolityczne i terytorialne. -11 września 2001 -wzrastająca wspołzależność TYPY BEZPIECZEŃSTWA ● bezpieczeństwo gospodarcze, ● - ekologiczne, ● - ideologiczne ● - społeczne ● - energetyczne i rownież ● - tzw. bezpieczeństwo kulturowe(za jej przedmiot uznaje się ochronę przedmiotow kultury materialnej, dziedzictwa narodowego, zabytkow, bibliotek, pomnikow) Tożsamość kulturowa - jedna z odmian tożsamości społecznej (zbiorowej). Względnie trwała identyfikacja grupy ludzi i pojedynczych jej członkow z określonym układem kulturowym tworzonym przez zespoł idei, przekonań, poglądow, z konkretnymi zwyczajami i obyczajami oraz z danym systemem aksjologicznym i normatywnym. Zbior wierzeń i zachowań, wspolny język, ktory odrożnia grupy etniczne od siebie i od kultury dominującej. KULTURA: a) symboliczna-sfera kultury stojąca w opozycji do kultury materialnej. Często w naukach społecznych pojęcie kultury jest zawężane do kultury symbolicznej, zaś pojęcie cywilizacji (zwanej też kulturą techniczno-użytkową) wiązane jest z kulturą materialną. W jej skład wchodzą takie dziedziny jak: język, obyczaj, sztuka, magia, religia,filozofia, nauka, prawo i inne.) b) materialna- termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawow działalności człowieka - zarowno przedmioty sztuki jak i przedmioty użytkowe, narzędzia oraz przedmioty życia codziennego. Do kultury materialnej zalicza się rownież sposoby wytwarzania przedmiotow np. technologia produkcji stali, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt itp. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz