Międzynarodowe stosunki kulturowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki kulturowe - strona 1 Międzynarodowe stosunki kulturowe - strona 2 Międzynarodowe stosunki kulturowe - strona 3

Fragment notatki:


15. Umowy międzynarodowe dotyczące stosunków konwencje UNESCO dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego: ● Konwencja o ochronie dobr kultury w razie konfliktu zbrojnego (Haga, 1954) ● Konwencja dotycząca środkow zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dobr kultury (Paryż, 1970) ● Konwencja dotycząca Światowego Dzi (Paryż, 1972) ● Konwencja dotycząca podwodnego dziedzictwa kulturalnego (Paryż, 2001) ● Konwencja dotycząca ochrony kulturalnego dziedzictwa niematerialnego (Paryż, 2003) ● Konwencja w sprawie ochrony i promowania ro kulturowego (2005) Konwencja o ochronie dobr kultury w razie konfliktu zbrojnego (Haga, 1954) ● Kontekst: II Wojna Światowa ● Definicja dobr kultury: opisowa ● Kryteria ochrony: ● Etniczne - narodowy charakter dzieła ● Estetyczne - artystyczne wykonanie ● praetium affectionis - emocjonalne przywiązanie Operacje zabezpieczające 1) profilaktyka na wypadek sytuacji wyjątkowych ● Status obiektu chronionego maj - schrony, w ktorych przechowywane są dobra kultury - nieruchomości mające status zabytku(z wyjątkiem obiektow wykorzystywanych do celow wojskowych oraz tych, ktore znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodkow przemysłowych i wojskowych) ● Międzynarodowy Rejestr Dobr Kultury Objętych Ochroną Specjalną Rejestrację takich obiektow prowadzi Objętych Ochroną Specjalną). Nieruchomości uznane za zabytkowe są specjalnie oznakowane UNESCO (Międzynarodowy Rejestr Dobr Kultury Objętych oznakowane - tarczą , islamu i hinduizmu Kabir, głoszący w swej , kulturalnych ąca ąca Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego ąca ąca rożnorodności form wyrazu mają m.in.: rych ynarodowy UNESCO (Międzynarodowy Rejestr Dobr Kultury Strona 21 hinduizmu. Powstała , 1469-1538). MSK Strona 22 - tarczą skierowaną ostrzem w doł, przedzieloną po przekątnych na dwa pola białe i dwa pola niebieskie. 2) W fazie konfliktu ● zasada poszanowania dobr kulturalnych przeciwnika ● zobowiązanie do przeciwdziałania grabieży, kradzieżom i sprzeniewierzeniom oraz do powstrzymywania się od rekwirowania ruchomych dobr kultury 3) Po zakończeniu działań wojennych ● Zwrot dobr kultury KONWENCJA PARYSKA Konwencja dotycząca środkow zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu

(…)

… zagrożonych zagładą gatunkow
zwierząt i roślin
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
● tworzona przez ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury
● Przepisy wykonawcze zawierają kryteria i warunki wpisu
● Pierwsza lista z 1978 r.: 12 obiektow
Polskie obiekty na liście
● Stare Miasto w Krakowie
● Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce
● Oboz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
Białowieski Park Narodowy - (wspolnie z Białorusią)
● Starowka w Warszawie
● Stare Miasto w Zamościu - przykład renesansowej zabudowy miejskiej
● Średniowieczny zespoł miejski Torunia
● Zamek Krzyżacki w Malborku
● Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespoł architektoniczny i krajobrazowy oraz park
pielgrzymkowy z XVII w.
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
● Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia - Binarowa…
… w tych strefach morza.
Artykuły 11 i 12
● dotyczą podwodnego dziedzictwa kulturowego na ,,morzu otwartym
● państwa-sygnatariusze ponoszą odpowiedzialność za działania podejmowane przez ich obywateli i statki
pływające pod ich flagami,
● a zatem będą wymagać zgłaszania do swoich kompetentnych władz wszelkich odkryć i zamiarow
podejmowania działań wobec podwodnego dziedzictwa kulturowego w Obszarze.
● Podobny…

● Możliwość skorzystania z pomocy międzynarodowej (finansowej, artystycznej,
naukowej, technicznej)
Konwencja dotycząca podwodnego dziedzictwa kulturalnego (Paryż, 2001)
Preambuła
● podwodne dziedzictwo kulturowe stanowi integralną część dziedzictwa kulturowego
ludzkości
● podwodne dziedzictwo kulturowe zagrożone jest w wyniku nieuprawnionych działań
● Wyrażono zaniepokojenie rosnącą komercyjną eksploatacją podwodnego dziedzictwa
kulturowego i stwierdzono konieczność poprawy efektywności ochrony podwodnego
dziedzictwa kulturowego in situ, bądź - jeśli to konieczne dla celow naukowych lub
konserwatorskich - pieczołowitego wydobywania podwodnego dziedzictwa kulturowego.
Pojęcie ,,podwodne dziedzictwo kulturowe”
● wszelkie ślady egzystencji ludzkiej mające charakter kulturowy, historyczny lub
archeologiczny…
… religijnych lub świeckich uznawane są przez każde Państwo
za mające znaczenie dla archeologii, prehistorii, literatury, sztuki lub nauki. M.in.:
> rzadkie zbiory i okazy z dziedziny zoologii, botaniki, mineralogii i anatomii
> dobra mające związek z historią, w tym rownież z historią nauki i techniki, historią
wojskowości i historią społeczną
> przedmioty uzyskane drogą wykopalisk archeologicznych (legalnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz