Międzynarodowe stosunki kulturowe 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki kulturowe 2 - strona 1 Międzynarodowe stosunki kulturowe 2 - strona 2 Międzynarodowe stosunki kulturowe 2 - strona 3

Fragment notatki:


11. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE coraz ważniejszy uczestnik Sm, mają wpływ na coraz więcej sfer zalążki-starożytna Grecja -amfiktionia - związek polis dla ochrony miejsc kultury, charakter prywatno- kulturowy, utrzymywanie ze składek członkowskich Najbardziej znane to delficka - związek 12 miast greckich w ochronie o świątynie Apollina -symmachia - związek polis o charakterze polityczno-militarnym, związek peloponeskinajsłynniejszy, Dynamiczny rozwoj organizacji przypada od XVIII w. Przyczyny powstania organizacji: 1)w XIX powiększyła się liczba problemow o charakterze globalnym 2)deficyt prawa międzynarodowego pierwsze organizacje były bardzo wyspecjalizowane np. międzynarodowy związek telegraficzny, międzynarodowa unia ubezpieczeń morskich, powszechny związek pocztowy FAZY POWSTANIA ORGANIZACJI: a)1815-1914-Kongres Wiedeński, Międzynarodowa Komisja ds. Żeglugi , I wojna b)1918-1939-organizacje wyspecjalizowane z wyjątkiem Ligi Narodow (charakter uniwersalny, aspiracje ponadnarodowe, wspieranie polityki między krajami) c)1939-lata 60.-System Narodow Zjednoczonych(ONZ)-192 państwa d)lata 60.rozwoj korporacji transnarodowych TYPOLOGIA ORGANIZACJI: kryterium-status prawny członkow międzynarodowych: 1)Międzynarodowe Organizacje Rządowe(IGO) zorganizowane przez państwo min 3 suwerenne państwa, jasno ustalone cele, powołanie na bazie umowy międzynarodowej 2)Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa(INGOs) bez umowy międzynarodowej, otwarte działają na podstawie regulaminu a) klasyczne organizacje o składzie pozarządowym-sensu stricto b) organizacje transnarodowe UNESCO, Rada Europy UE, OBWE, WTO, Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych UNESCO, Organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , organizacja założona w Londynie w 1945 przez 44 państwa (także Polskę). Działa na podstawie Konstytucji, ktora weszła w życie w 1946. Za głowne cele stawia sobie UNESCO utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa poprzez oddziaływanie na sferę wychowania, nauki i kultury poszczegolnych członkow, wymianę kulturalną i wzajemne poznanie rożnych kultur. Organy: Konferencja Ogolna (zbierająca się co 2 lata), Rada Wykonawcza, Sekretariat z dyrektorem generalnym na czele. Konferencja decyduje o budżecie i sprawach organizacyjnych, Rada sprawuje funkcje kontrolne. Siedzibą jest Paryż. We wszystkich krajach członkowskich działają komitety krajowe, ktore starają się wprowadzać program UNESCO.

(…)

… organizacje pozarządowe
● Fundacja im. S. Batorego
● Fundacja Konrada Adenauera
● Niemiecki Instytut Historyczny
● Stowarzyszenie Borussia
● Fundacja Pogranicze

… na paryską Wystawę Światową zbudowano Wieżę Eiffla, ktora miała
zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki. Organizatorzy kolejnych
wystaw dążą do prześcignięcia poprzednich, m.in. w dziedzinie rozwiązań technicznych i
architektonicznych, czy rozmachu uroczystości oficjalnych.
3) Organizacje regionalne
Rada Europy (w języku angielskim Council of Europe), organizacja państw…
…. Istnieje od 1967 , kiedy to na mocy Traktatu fuzyjnego połączono odrębne dotąd
Rady EWWiS, Euratomu i EWG.
EUROPEJSKA POLITYKA JĘZYKOWA
W Unii Europejskiej obowiązują 23 języki urzędowe, a w miarę przystępowania do Unii nowych
państw członkowskich liczba ta będzie rosła.
Europa liczy sobie rownież ponad 60 językow regionalnych i językow mniejszości - niektore z nich
mają na określonych obszarach status…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz