Międzynarodowe stosunki kulturowe 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki kulturowe 4 - strona 1 Międzynarodowe stosunki kulturowe 4 - strona 2 Międzynarodowe stosunki kulturowe 4 - strona 3

Fragment notatki:


13. Kultura i konflikt 1)Kultura jako źrodło konfliktow w stosunkach międzynarodowych Sama kultura jako zjawisko jest płynna, miękka i nieuchwytna. Przykład: ZSRR-rozpad Związku Sowieckiego nastąpił wzdłuż jego granic kulturowych. Rozpad ZSRR pokazał jak sztuczny jest podział ze względu na ideologię(nacjonalizm). Nacjonalizm miał także wpływ na rozprzestrzenienie konfliktu kulturowego w: • Azerbejdżanie -przez zmianę alfabetu. Do XX wieku dominował tam alfabet arabski, jednakże pod wpływem Rosji zmienił swoją pisownię na zmodyfikowaną grażdankę(alfabet będący modyfikacją cyrylicy, wprowadzony w Rosji na początku XVIII w). Z napływem cywilizacji rosyjskiej zmienił się rownież stroj, sposob jedzenia posiłkow. Obecnie w Azerbejdżanie używa się alfabetu łacińskiego. • Czechosłowacji- rozpadła się w 1992 roku, m.in. z powodu dążeń narodowościowych Słowakow • Jugosławii- nacjonalizm Chorwatow i Słowian, śmierć Tito, potrzeba deetnityzacji politycznej debaty i życia politycznego(uprzywilejowana pozycja Serbow i dążenie innych do emancypacji), → Renesansy tożsamości i religijności -Kaszubi(w czasie PRL-u ich język był tępiony),tatarzy(islam) 2)ETNIZACJA POLITYKI Czynnik etniczny, ściśle związany z kulturą, coraz częściej wykorzystywany jest instrumentalnie, do realizacji celow politycznych, co Claus Offe nazwał etnizacją polityki, czyli „strategiami rozwijanymi przez jednostki i instytucje, nakazującymi traktowanie tożsamości etnicznej jako układ wysoce cenionych wartości". Na etnizację polityki składają się: maksymalizacja terytorialnej jednorodności etnicznej; polityka rożnicująca prawa według przynależności etnicznej; zakładanie stowarzyszeń/partii z myślą o poprawie statusu wspolnoty kulturowej i wykluczeniu innych grup; pierwszeństwo spraw etnicznych (często religijnych i językowych) nad wszelkimi innymi. Trzeba też zaznaczyć, że nawet w wypadku „pospolitych" konfliktow (np. o ograniczone zasoby) napędza je często odmienność kulturowa podmiotow w nich uczestniczących. Przykładem mogą być rosnące napięcia wokoł zasobow słodkiej wody na Bliskim Wschodzie (chodzi głownie o rzekę Jordan). 3) FUNDAMENTALIZM Ugrupowania o charakterze fundamentalistycznym, czyli radykalnie odwołującym się do pewnego ściśle określonego zestawu wartości (najczęściej o charakterze religijnym), dzięki czemu jego członkowie mają silne przekonanie o prawomocności swoich roszczeń, a także są dobrze zintegrowani wewnętrznie, mimo na ogoł słabej instytucjonalizacji ruchu i jego płynnej struktury.

(…)

… Sztokholmie
Uniwersytet w Uppsali - projekt ,,Uppsala Conflict Data Project”
● Instytut Badań nad Konfliktami Międzynarodowymi w Heidelbergu

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz