Międzynarodowe stosunki kulturowe 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki kulturowe 3 - strona 1 Międzynarodowe stosunki kulturowe 3 - strona 2

Fragment notatki:


12. Krajowe organizacje pozarządowe ● Fundacja Konrada Adenauera ● Fundacja im. Roberta Schumana Teorie przemian kulturowych we wspołczesnym świecie: Teorie przemian kulturowych - paradygmat kulturowy Wybrane teorie : → Roland Robertson - teoria globalizacji Ponieważ procesy globalizacyjne wpłynęły na świadomość społeczną, wytwarzać zaczęły się pewne wizje globalizacji, ktore zwrotnie na procesy globalizacyjne oddziałują. Roland Robertson przedstawił 4 typy wizji globalizacji[19]: § Globalny Gemeinschaft I - jest to wizja niezależnych od siebie wspolnot, unikalnych lub hierarchicznie sobie podległych, co przejawia się w postaci antyglobalizmu lub ruchow fundamentalistycznych. § Globalny Gemeinschaft II - wizja jednej globalnej wioski, widoczna w ruchach ekumenicznych, pacyfistycznych czy ekologicznych. § Globalny Gesellschaft I - wizja suwerennych, hierarchicznie podporządkowanych lub rownoprawnych państw, otwartych wzajemnie na siebie. § Globalny Gesellschaft II - wizja unifikacji państw i powstanie rządu światowego. → Benjamin Barber - ,,Dżihad kontra McŚwiat” Dżihad: Święta Wojna toczona w imię dziesiątkow zaściankowych wierzeń, przeciw wspołpracy społecznej i wzajemności, przeciw technologii, kulturze masowej i integrowanym rynkom, przeciw nowoczesności → Ulf Hannerz ,,globalna ekumena” analogia do idei ,,systemu światowego” Wallersteina : - asymetryczność przepływow (centra i peryferie) - centra wyspecjalizowane - centra regionalne - indeterminizm Scenariusze rozwoju globalnej ekumeny: 1. globalna homogenizacja 2. nasycenie kulturowe 3. deformacja kulturowa: a) filtrowanie b) adaptacja 4. amalgamacja kulturowa kreolizacja (hybrydyzacja)- w naukach społecznych zjawisko tworzenia hybryd kulturowych, przeciwstawne procesowi homogenizacji. → Shmuel Eisenstadt - badania nad rozwojem cywilizacji - koncepcja wielości ,,nowoczesności'' (multiple modernities) - ekspansja kultury dominującej wywołuje rożne efekty zależnie od: a) momentu wyjścia z izolacji b) poziom rozwoju peryferii c) siła lokalnych wizji i znaczenie elit d) sposob reakcji na zmianę społeczną (poziom tradycjonalizmu I ksenofobii) → Arjun Appadurai - etnokrajobrazy Teoria globalnych przepływow kulturowych - rewizja pojęć - zjawisko deterytorializacji - rola mediow I migracji

(…)

… na kształtowanie się kultur będących w jej zasięgu. Wobec homogenizacji przeciwstawne są
ruchy kontrkulturowe.
Homogenizacji podlegają wzorce, świadomość, zachowania, wartości. Homogenizacja jest w dużym stopniu
konsekwencją rozwoju masowej produkcji dobr i umasowienia kultury symbolicznej oraz
komercjalizacji świata.
Globalna wioska-Marshall MacLuhan
Makdonaldyzacja - George Ritzer
Zasady makdonaldyzacji:
1) efektywność
2) kalkulacyjność
3) przewidywalność
4) możliwość manipulacji
Homogenizacja + Heterogenizacja
GLOKALIZACJA = globalne + lokalne
Roland Robertson - badania nad religią japońską i biznesem japońskim
2. wzrost znaczenia lokalnych kultur
3. wzajemna zależność czynnikow globalnych i lokalnych
4. deterytorializacja kultur
5. transnarodowa przestrzeń społeczna

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz