WSTĘP DO PSYCHOLOGII - strona 5

Wykład - Poznawcza koncepcja inteligencji Stenberga

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Poznawcza koncepcja inteligencji Stenberga Ogólnie poznawcze koncepcje badają inteligencje na podstawie procesów poznawczych (pamięć, uwaga) Sternberg - wyznacza komponenty procesu poznawczego czyli procesu intelektualnego. Na tej podstawie stwierdza różnice indywidualne, które wiążą się z szybko...

Wykład - Poznawcza teoria osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

Poznawcza teoria osobowości - koncepcja Kelly'ego oraz osobowość jako system schematów (Greenberg, Pratkanis, Markus) Kelly założył, że podstawą ludzkich zachowań są zachowania badawcze. Podstawowy

Wykład - Prawa organizacji procesów spostrzegania

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2506

Prawa organizacji procesów spostrzegania (całość-część, zjawiska grupowania percepcyjnego, przykłady złudzeń percepcji) Mechanizmy organizacji spostrzegania (percepcji) są nam konieczne, gdyż gdyby nie one świat jawiłby się nam jako chaotyczny, niezorganizowany. W książce Zimbardo uznał, że skupi s...

Wykład - Problemy okresy dorastania

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

Problemy okresy dorastania : Większość zachowań problemowych ujawniających się w czasie dorastania wypływa z frustracji potrzeb psychicznych, nieumiejętności poradzenia sobie z trudnościami życiowymi oraz z trudności w realizacji celów życiowych. Nastolatek kłamie, bo jest to sposób na uniknięcie o...

Wykład - Proces kształtowania się postaw

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

Proces kształtowania się postaw: rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych Trzy najważniejsze mechanizmy genezy postaw to 1. Nabywanie przekonań na temat właściwości obiektu, 2. Przeżycia emocjonalne związane z danym obiektem raz 3. Własne zachowania kierowane na ów obiekt. Wymienia się też przejm...

Wykład - Przyczyny zaburzeń nerwicowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Przyczyny zaburzeń nerwicowych Przyczyny powstawania zaburzeń nerwicowych są różne w zależności od przyjętej koncepcji psychologicznej: Teoria psychoanalityczna: według psychoanalityków, źródłem objawów nerwicowych są stłumione nierozwiązane konflikty wewnątrzpsychiczne. Rozwiązywanie konfliktów u...

Wykład - Psychoanalityczna koncepcja człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1995

Psychoanalityczna koncepcja człowieka. PSYCHOANALIZA to jedna z bardziej znanych wersji portretu psychodynamicznego. Stworzona przez Freuda na początku XXw. Od tamtej pory bardzo zmodyfikowana (jego następcysformułowali zasady psychoanalizy kulturowej). Z ortodoksyjnej psychoanalizy Freuda zostało ...

Wykład - Psychoanalityczna teoria osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Psychoanalityczna teoria osobowości. ponieważ ojcem psychoanalizy jest Freud to wypadałoby powiedzieć że pierwotnie było tak jak u Freuda, a potem nastąpiły modyfikacje Freud - rola libido (patrz pytanie 6.) późniejsi psychoanalitycy odrzucili nie...

Wykład - psychologia głębi

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

psychologia głębi/psychoanaliza: - przedstawiciele: Sigmund Freud (1856-1939) przedmiot: nieświadomość metoda: analiza marzeń i projekcji sennych, wolnych skojarzeń, pomyłek, osiągnięcia: odkrycie zjawisk nieświadomych mechanizmów ochronnych, konfliktów wewnętrznych („przewrót kopernikowski” - ta...