WSTĘP DO PSYCHOLOGII - strona 6

Wykład - Psychologia budowa mózgu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1043

Mózg - budowa i funkcje Płaty CZOŁOWY CIEMIENIOWY POTYLICZNY SKRONIOWY MÓŻDŻEK Funkcje Pamięć robocza; mowa; gestykulacja; wyuczone ruchy (np. taniec); takt, wyczucie sytuacji; kojarzenie znaczenia i zdarzeń; Dotyk, ból, temperatura; orientacja przestszenna; skoordynowana operacja obiektami...

Wykład - Psychoza maniakalno-depresyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Psychoza maniakalno - depresyjna i rodzaje czynników wpływających na chorobę Notka Filipa: W dzisiejszych czasach nie używa się sformuowania „psychoza maniakalno depresyjna”, a raczej choroba afektywna dwubiegunowa. Jest zwana inaczej cyklofrenią...

Wykład - Psychozy schizofreniczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Psychozy schizofreniczne - typy schizofrenii i objawy osiowe Słowo w słowo to co punkt wyżej + definicja objawów osiowych: Do objawów osiowych zaliczamy autyzm, stępienie uczuciowe i rozszczepienie osobowości.

Wykład - Rola środków chemicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Rola środków chemicznych i „naturalnych” (medytacja, joga, zen) w powstawaniu zmienionych stanów świadomości Subiektywny charakter badanych zjawisk - problem z obiektywnymi wskaźnikami tych stanów. Co oznacza bycie świadomym - zdajemy sobie sprawę z własnych procesów myślowych, a także ze zdarzeń z...

Wykład - Rola deprywacji sensorycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Rola deprywacji sensorycznej i przeciążenia sensorycznego w powstawaniu zmienionych stanów świadomości Deprywacja sensoryczna - każda sytuacja, która charakteryzuje się znacznym lub długotrwałym obniżeniem normalnego poziomu wejści...

Wykład - Rozmowa psychologiczna i wywiad psychologiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

Rozmowa psychologiczna i wywiad psychologiczny: cechy i zastosowanie Wywiad: -cel: zebranie danych o faktach związanych z ludzką aktywnością, opinii, przekonań, poznanie typu osobowości pacjenta, zdobywanie informacji o pacjencie w trakcie luźnej rozmowy, twarzą w twarz (wg amerykańskich psycholog...

Wykład - Różnica między wrażeniami i spostrzeżeniami

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2681

Różnica między wrażeniami i spostrzeżeniami Wrażenia są skutkiem stymulacji narządów zmysłów i przesyłania przez nie informacji do ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego). Receptory sensoryczne (zmysłowe) znajdują się w narz...

Wykład - Socjobiologiczna koncepcja człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2779

Socjobiologiczna koncepcja człowieka Socjobiologia skupia się na ludziach jako gatunku. Pojawiają się stwierdzenia, że człowiek pod niektórymi względami wykracza poza schematy dostosowane do innych żywych organizmów, niemniej celem tej teorii nie jest dowodzenie wyjątkowości gatunku ludzkiego. Soc...

Wykład - Stany umysłu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Stany umysłu: świadomość, sen, odmienne stany świadomości (porównanie) - „Być |świadomym” - oznacza to, że zdajemy sobie sprawę z własnych procesów myślowych, a zwykle także ze zdarzeń zewnętrznych. Osoba, która utraciła świadomość (w wyniku śpiączki, szoku, zemdlenia lub ogólnego