WSTĘP DO PSYCHOLOGII - strona 7

Wykład - Struktura osobowości według Z. Freunda

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Struktura osobowości według Z. Freuda - osobowość jako system i zjawisko. Psychika człowieka jest nieświadoma, a „nieświadome” jest jednocześnie zjawiskiem i systemem. (nie chcę zmieniać terminów więc piszę tak jak Strelau - nie wiem czy można utożsamić „nieświadome” z psychiką, skoro psychika zasa...

Wykład - Teoria osobowości Zygmunta Freuda

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

Teoria osobowości Zygmunta Freuda. osobowość człowieka jest konstrukcją złożoną, składa się z 3 instancji (model instancjonalny): - ID: najbardziej pierwotna i podstawowa struktura, źródło energii, funkcjonuje wg zasady przyjemności (maksymalizowanie hedonistycznych doznań); obecne jest od urodzen...

Wykład - Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3122

Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta (1896-1980) 1. Jest to tzw. teoria poznawczo-rozwojowa, której głównym założeniem jest uznanie, iż istotą rozwoju psychicznego jest: rekonstrukcja i reintegracja struktur poznawczych. W rozwoju indywid...

Wykład - Teoria typów psychicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Teoria typów psychicznych H.Eysencka (nie wiem czy to o to chodzi ale z tego co podawał dr Socha, to jest to jedyna teoria Eysencka jaka braliśmy) Daleko posunięta biologizacja. Wg. Eysencka osobowość to temperament i inteligencja (wiec jeśli usuniemy inteligencje to redukujemy osobowość do temperam...

Wykład - Teorie osobowości Maslowa i Rogersa

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

Teorie osobowości Maslowa i Rogersa MASLOW Podstawowym wyznacznikiem osobowości jest dążenie do samorealizacji, czyli stworzenia własnych relacji ze światem, opartych na samoświadomości i wolność wyboru. Osiągnięcie takiego stanu oznacza integrację środowiska i wewnętrznych, różnorodnych elementów...

Wykład - Teorie osobowości

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Teorie osobowości: teorie cech (np. Allport, Cattell). G. W. ALLPORT: osobowość to dynamiczna organizacja wewnątrz jednostki tych systemów psychofizycznych, które determinują jej charakterystyczny sposób zachowania i myślenia. Allport dokonał po...

Wykład - Test psychologiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

Test psychologiczny: cechy dobrego testu Test psychologiczny jest: zbiorem różnorakich pozycji (zadań, pytań, rysunków, słów, symboli) te pozycje stanowią próbkę umożliwiającą - na podstawie ich wykonania - wnioskowanie o zachowaniu ...

Wykład - Typologiczne koncepcje temperamentu

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Typologiczne koncepcje temperamentu (Kretschmer, Sheldon, Pawłow) Pawłow w swoich badaniach wysnuł hipotezę, że u podstaw różnicy zachowań leżą procesy nerwowe. Wyodrębnił tak cztery podstawowe właściwości ośrodkowego układu nerwowego: siłę procesu pobudzania (zdolność do wytworzenia długotrwałego l...