Wykład - Test psychologiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Test psychologiczny - strona 1 Wykład - Test psychologiczny - strona 2

Fragment notatki:

Test psychologiczny: cechy dobrego testu
Test psychologiczny jest:
zbiorem różnorakich pozycji (zadań, pytań, rysunków, słów, symboli)
te pozycje stanowią próbkę umożliwiającą - na podstawie ich wykonania - wnioskowanie o zachowaniu się osoby badanej w sytuacjach pozatekstowych
procedura jego stosowania jest wystandaryzowana i zobiektywizowana
spełnia on określone kryteria dobroci psychometrycznej - jest rzetelny i trafny
Warunki dobrego testu to:
Rzetelność (miara dokładności pomiaru dokonywanego za pomocą testu), z którą związany jest błąd standardowy, związana jest z precyzją formalną pomiaru testowego
Trafność ( jak dokładnie test mierzy to, do pomiaru czego został skonstruowany?)
Test powinien być obiektywny, wystandaryzowany i znormalizowany ( są to dodatkowe kryteria testu związane z jego „administracją”, interpretacją ilościową wyniku). Normalizacja to proces tworzenia zbiorów, przetwarzanie wyników testu dla osób o określonych właściwościach wyróżnionych na podstawie kryterium zewnętrznego, osoby te stanowią reprezentatywną próbę. Efektem tego zabiegu jest zestaw norm, umożliwiający odnoszenie surowego wyniku osoby badanej do wyników otrzymanych przez grupę, będącą dla niej grupą odniesienia. Standaryzacja i obiektywizacji. Testy psychologiczne wymagają zdyscyplinowanego przestrzegania określonych reguł:1) ujednolicony zestaw pozycji, 2)instrukcja dla osoby badanej, 3)arkusz odpowiedzi, 4)klucz punktowania odpowiedzi, 5)zestaw norm umożliwiających przekształcenie wyników surowych na wyniki jakiejś skali standardowej, 6) spisane zasady wedle których interpretuje się ilościowo i jakościowo wyniki testu, 7) zebrane informacje o walorach psychometrycznych testu
Postępowanie wobec każdej osoby badanej w ściśle określony sposób to standaryzacja testu. Sposób ilościowej interpretacji wyniku (normy) nazywamy obiektywnością testu. Pozycje składające się na dany test musi cechować wysoka moc dyskryminacyjna tj. poszczególne pozycje testu muszą różnicować o wysokim i niskim natężeniu cechy, której pomiarem zajmuje się test. Zbiór pozycji testowych musi być próbką reprezentatywną dla zbioru zachowań osoby badanej w realnych sytuacjach życiowych. Wynik testowy musi być wkomponowany w jakąś teorię psychologiczną, której test stanowi operacjonalizację. Test psychologiczny nie może być interpretowany poza kręgiem kulturowym, w którym został skonstruowany. Problem adaptacji kulturowej testów. Konieczność brania pod uwagę możliwości wystąpienia stronniczości (gdy test jest źle adaptowany kulturowo, popkulturowo itp.). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz