Psychometria i diagnoza psychologiczna-zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4900
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychometria i diagnoza psychologiczna-zagadnienia egzaminacyjne - strona 1 Psychometria i diagnoza psychologiczna-zagadnienia egzaminacyjne - strona 2

Fragment notatki:

PSYCHOMETRIA I DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Zagadnienia egzaminacyjne 2010
Test psychologiczny - charakterystyczne cechy. Rodzaje testów z przykładami. Psychometryczne standardy dla testów. Obiektywność, standaryzacja (elementy wystandaryzowanego testu). Rzetelność testu - definicja, rodzaje rzetelności, sposoby obliczania poszczególnych rodzajów współczynników rzetelności. Dlaczego psycholog powinien znać rzetelność testu? Błąd pomiaru systematyczny a losowy, źródła każdego z błędów. Błąd standardowy pomiaru - definicja, dlaczego psychologowi niezbędna jest znajomość tego rodzaju błędu. Sposoby szacowania przedziałów ufności, interpretacja wyników (wynik prawdziwy, wynik otrzymany, poziom ufności). Pojęcie trafności testu, jej rodzaje. Sposoby szacowania trafności testu. Czy w każdej sytuacji testowania potrzebna jest wiedza o tych samych rodzajach trafności? Czym jest normalizacja testu? Rodzaje norm stosowanych w psychologii. Normy standardowe, ich charakterystyka (średnia, odchylenie standardowe, liczba jednostek, wyniki wysokie, niskie, itp.), sposób zamiany wyników surowych na standaryzowane. Wady norm rangowych i równoważnikowych. Czym powinien kierować się psycholog dobierając test do badań diagnostycznych?
Kulturowa adaptacja testów - czym jest, kiedy się ją przeprowadza? Elementy emikalne i etikalne w teście - które wymagają szczególnie uważnego podejścia w adaptacji testu? Rodzaje równoważności adaptowanych testów. Zasady językowej adaptacji testów. Procedury tłumaczenia pozycji testowych, ich wartość w adaptacji testu psychologicznego. Zasady konstrukcji testu psychologicznego. Strategie tworzenia testu - racjonalna, empiryczna. Etapy tworzenia testu - charakterystyka każdego z nich. Cel pomiaru i operacjonalizacja - co mają ze sobą wspólnego? Formaty pozycji testowych - rodzaje; od czego zależy wybór danego formatu pozycji testowych? Na czym polega treściowa i językowa analiza pozycji testu? Style odpowiadania. Zasady językowe konstrukcji pozycji testowych. Zasady przeprowadzania badań pilotażowych. Pomiar inteligencji. Interpretacja I.Q. (wg Bineta i Wechslera). Rodzaje testów inteligencji, dobór w zależności od celu badania. Skala Termana-Merrill - historia jej powstania, charakterystyka wersji stosowanej w Polsce. Profilowa interpretacja wyników wg Valetta. Rzetelnośc skali Termana-Merrill. Wskaźniki poziomu inteligencji: Binetowski, I.Q. surowy i I.Q. standaryzowany - ich zalety i wady. Ograniczenia w stosowaniu skali Termana-Merrill.
Skale D.Wechslera - WISC-R WAIS-R. Podstawy teoretyczne konstrukcji skal, pojęcie ilorazu inteligencji - różnica w stosunku do I.Q. w skalach Binetowskich. Budowa skal wechslerowskich. Obszary stosowania skal - wg D.Wechslera, wg współczesnej psychologii. Rodzaje wskaźników spadku inteligencji, ich użyteczność w diagnozie klinicznej. Charakterystyka poszczególnych testów wchodzących w skład skal Wechslera - rodzaje zdolności mierzonych każdym z testów!!!! Rodzaje czynników pozaintelektualnych wpływających na obniżenie wyników. Kliniczna analiza wyników badania skalami, wyniki charakterystyczne dla poszczególnych zaburzeń - czy profil wyników WISC-R/WAIS-R pozwala na diagnozę upośledzenia umysłowego, organiki, schizofrenii, nerwic, trudności w uczeniu się, ADHD, choroby Alzheimera? Zalety i wady wechslerowskiego podejścia do pomiaru inteligencji.


(…)

… w uczeniu się, ADHD, choroby Alzheimera? Zalety i wady wechslerowskiego podejścia do pomiaru inteligencji.
Testy Matryc Ravena - wersje i formy stosowane w Polsce, przeznaczenie każdej z nich (grupa docelowa). Podstawy teoretyczne konstrukcji testów. Zasady budowy, zastosowanie testów. Czy testy Ravena można uznać za neutralne kulturowo? Argumenty za i przeciw.
TERMIN ZALICZENIA - 10.02.2010 godz.14.00…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz