Psychologia - praca z dzieckiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia - praca z dzieckiem - strona 1

Fragment notatki:

Porusza kwestie takie jak: specyfika pracy z dzieckiem w wieku szkolnym, specyfika pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Specyfikacja pracy z dzieckiem w wieku szkolnym ( 6 - 12 rok życia): Skupia się na uwarunkowaniach prawidłowego rozwoju w tym czasie oraz na czynnikach ryzyka mogących zaburzyć jego przebieg. W tym okresie pojawiają się najczęściej trudności i zaburzenia. Problematyka szkoły jako kontekstu rozwoju oraz rola nauczyciela i psychologa szkolnego i pozaszkolnego ma w tym okresie duże znaczenie. Rodzina - rodzice i rodzeństwo - oraz rówieśnicy są traktowani jako modyfikatory rozwoju dziecka w wieku szkolnym. Metody diagnostyczne stosowane w ocenie poziomu rozwoju dzieci w wieku szkolnym., czyli standardowego metody stosowane w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych oraz procedura tworzenia opinii. Znajdują się tutaj narzędzia służące diagnozie intelektu oraz funkcji percepcyjno - motorycznych, m.in. Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci, Diagnoza Możliwości Intelektualnych. Kolejna grupa narzędzi służy do oceny poziomu funkcji wzrokowych, m.in. Test Percepcji Wzrokowej Frosting, Test Figury Złożonej Rey'a Osterietth'a; do oceny funkcji słuchowych, m.in. Próba Reprodukcji Struktur Rytmicznych Stambak; do oceny funkcji ruchowych, m.in. Test Kart Zazzo, Test Kreskowania Stambak; oraz diagnoza modelu lateralizacji i orientacji. Celem takich zajęć jest praktyczne przygotowania do pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Obejmuje problematykę zasobów, kompetencji i doświadczeń dzieci w wieku szkolnym w kontekście przewyższającej w tyk okresie aktywności - uczenia się - w sytuacji szkolnej, jak i pozaszkolnej. Skupia się na sytuacjach trudnych, w których istnieje konieczność dostosowania warunków do możliwości dziecka ( inny program dla dzieci zdolnych, a inny dla dzieci poniżej przeciętnej ). Sposób pracy z dziećmi uznanymi za przeciętnie zdolne prezentuje metody aktywizacji ich potencjału. Ważne są również praktyczne wskazania do pracy z m.in. dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, nadpobudliwością psychoruchową, fobią szkolną, które mogą występować. Specyfika pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym ( 3 - 6 rok życia): Pojawiają się właściwości rozwojowe u osób w tym wieku, a także istnieje nacisk na szanse i zagrożenia rozwoju, na jakie należy zwracać szczególną uwagę w tym czasie. Duże znaczenie kontekstu dla prawidłowego rozwoju oraz możliwości jego wykorzystania w przypadku wystąpienia trudności albo zaburzeń. Szczególnie zwraca się uwagę na rolę rodziny oraz przedszkola jako pierwszej instytucji edukacyjnej, jak i również ma tu znaczenie psychologa w życiu dziecka. Diagnoza małego dziecka jest podstawą wczesnej interwencji i właściwej stymulacji rozwoju. Dziecko musi mieć dobrany odpowiednio program terapeutyczny, który wymaga uwzględnienia możliwości intelektualnych dziecka. W procesie diagnostycznym odpowiada się najpierw na dwa ważne pytania: na jakim etapie rozwoju w poszczególnych jego dziedzinach znajduje się badane dziecko oraz jakie zachowania w codziennym funkcjonowaniu dziecka możemy wykorzystać dla wspomagania jego rozwoju. Metody które odpowiadają na te pytania to: wywiad, obserwacja oraz eksperyment kliniczny, a także Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Skala L. Termana i M. Merrill, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera, Profil Psycho - Edukacyjny PEP - R. Różnorodne programy edukacyjno - terapeutyczne, które posłużą w przyszłości do stworzenia właściwego dla rozwoju małych dzieci ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz